„Солидни резултати“ за образование на децата в кризисни ситуации

0
219

Във вторник „Образованието не може да чака“ (Education Cannot Wait – ECW), глобалният фонд на ООН за образование при извънредни ситуации и продължителни кризи, публикува своя годишен доклад за резултатите, който разкрива, че въпреки глобалните събития фондът и партньорите му са продължили да разширяват своите действия.

Резултати до момента

В доклада се посочва, че от началото на дейността си през 2017 г. досега инвестициите на ECW са достигнали до близо 7 милиона деца и юноши, от които 48,4 % са момичета, а 43% са деца бежанци или вътрешно разселени.

Миналата година ECW е достигнала до 3,7 милиона ученици в 32 държави, засегнати от кризата, като 48,9 процента от тях са момичета. Допълнителни 11,8 милиона ученици бяха обхванати от интервенционните програми на фонда COVID-19. Благодарение на тези програми общият брой на децата и юношите, подкрепени от интервенциите по COVID-19, достигна 31,2 милиона, от които 52% са момичета.

Ясмин Шериф, директор на „Образованието не може да чака“, разказа за напредъка, постигнат от фонда: „Солидните резултати на ECW през първите пет години от дейността ни са доказателство за това, че можем да обърнем посоката и да дадем възможност на най-маргинализираните момичета и момчета в кризисни ситуации да получат надежда, защита и възможност за качествено образование.“

По отношение на достъпността на ресурсите миналата година ECW мобилизира рекордните 388,6 млн. долара. Така общият размер на вноските в Доверителния фонд на ECW достига 1,1 млрд. долара.

https://twitter.com/EduCannotWait/status/1562120000382685184

Действия

Резултатите от доклада бяха обявени след шокиращите нови данни, публикувани от ECW през юни 2022 г., които разкриха, че в световен мащаб 222 милиона ученици имат спешна нужда от образователна подкрепа. Това включва 78,2 милиона, които не ходят на училище, и 119,6 милиона, които ходят на училище, но не постигат минимални компетентности по математика и четене.
„Въпреки че е постигнат напредък, все още имаме да извървим дълъг път“, заяви Гордън Браун, специален пратеник на ООН за глобалното образование.
Конференцията на високо равнище за финансиране на инициативата „Образованието не може да чака“ ще се проведе в Женева през февруари 2023 г. Домакини на конференцията ще бъдат Швейцария и организацията „Образование не може да чака“, а съорганизатори – Германия, Нигер, Норвегия и Южен Судан – чрез кампанията „222 милиона мечти„. Конференцията ще призове отделни лица и институции от частния и публичния сектор да направят съществен принос за финансирането на ECW.
Г-жа Шериф заяви: „Призоваваме правителствата, бизнеси и филантропските организации да направят съществени финансови вноски в ECW, за да помогнат за превръщането на мечтите в реалност за децата, останали най-назад в кризите.“

Основни тенденции

Според доклада конфликтите, принудителното разселване, бедствията, предизвикани от климата, и засилващият се ефект на пандемията COVID-19 са довели до увеличаване на броя на извънредните ситуации в областта на образованието. Апелите за финансиране достигат 2,9 млрд. долара през 2021 г. в сравнение с 1,4 млрд. долара през 2020 г. Макар че през 2021 г. бяха отпуснати рекордно високи безвъзмездни средства за образование в размер на 645 млн. долара – общият дефицит на финансиране скочи със 17 %. Нарастващият дефицит на финансиране означава тревожна тенденция в недостига на ресурси.

Акценти в годишния доклад за резултатите

  • Повече безвъзмездни средства от ЕСИФ измерват подобрени нива на академично и/или социално-емоционално обучение; 53% от безвъзмездните средства, които измерват нива на обучение, показват солидни доказателства за повишени нива на обучение в сравнение с 23% от безвъзмездните средства, активни през 2020 г.
  • Дялът на децата, обхванати от ранно детско образование (РДО) и средно образование, се е увеличил значително. Сред всички деца, обхванати от ECW: дялът на обхванатите за РДО се е увеличил от 5 процента през 2019 г. на 9 процента през 2021 г.; дялът на обхванатите в средно образование се е увеличил от 3 процента на 11 процента през същия период.
  • 92 процента от програмите, подкрепени от ECW, които отчитат данни, демонстрират подобрение в равенството между половете.
  • Повече момичета и момчета завършват образованието си и/или преминават в следващ клас/степен, като претегленият процент на завършилите е 79 процента, а на преминалите – 63 процента
  • Близо 27 000 учители (52% жени) са били обучени и са демонстрирали повишаване на знанията, капацитета или резултатите през 2021 г.
  • Над 13 800 учебни места вече включват дейности, свързани с психичното здраве и/или психосоциалната подкрепа, а броят на учителите, обучени по теми, свързани с психичното здраве и психосоциалната подкрепа, се е удвоил през 2021 г. и е достигнал 54 000.
Източник: UN
Превод: Кристина Русева