Преизбраният генерален секретар на ООН призова за нова ера на „солидарност и равенство“

0
459

На 18 юни 2021 г. Антонио Гутереш беше преизбран за втори мандат като Генерален секретар на ООН, като се ангажира да продължи да помага за излизане на света от пандемията COVID-19. Той беше единственият кандидат за Генерален секретар на ООН, която има 193 държави-членки. Той беше номиниран от родината си Португалия и одобрен чрез възторжени възгласи и продължителни ръкопляскания от Общото събрание, след предварително одобрение от Съвета за сигурност на ООН. Вторият му мандат ще тече от януари 2022 до декември 2026 г.

Целта ми е да служа със смирение … Ще дам всичко от себе си, за да осигуря процъфтяването на доверието между и сред нациите, големи и малки, да изграждам мостове и да се ангажирам без да пестя енергия в изграждането на доверие. Също така ще се стремя да вдъхна надежда, че можем да обърнем нещата, че невъзможното може да е възможно.

 — Антонио Гутереш

Полагайки клетва в залата на Общото събрание, Антонио Гутериш каза, че е наясно с огромните отговорности, които са му възложени в този критичен момент в развитието на света. „Пишем историята с изборите, които правим днес. Може да стигнем до срив и продължителна криза, или до по-зелено, по-безопасно и по-добро бъдеще за всички“.

В словото си Гутереш говори много за нуждата от трансформация в управлението на международната общност. Тя включва необходимостта от вслушване в гласа на гражданското общество, частния сектор и младежта. Според думите му в свят, в който лостовете на промяната лежат в много ръце, ООН и държавите могат само да се възползват от това, за да привлекат другите на масата.

Важният акцент в речта му е, че трансформацията трябва да се подчинява на идеите за солидарност, равенство и справедливост. Солидарността трябва да се постига на национално ниво чрез преоткрит социален договор, а на глобално ниво чрез приобщаващо и ефективно многостранно сътрудничество. Равенството се състои в по-добро управление на глобалните обществени блага. Справедливостта трябва да  бъде постигната сега: ваксините трябва да са достъпни за всички навсякъде и трябва да се създадат условия за устойчиво и приобщаващо възстановяване както в развития, така и в развиващия се свят.

По-важно от всичко друго е стремежът към намаляване на неравенствата и към повече доверие между държавите, заявява Гутереш и допълва, че трябва да бъдат преодолени сегашните геостратегически разделения.

В словото на Генералния секретар присъстваха и идеи, които той вече е споделял – че са необходими реформи и нови методи на работа в световната организация. Той настоява за пет важни промени в предстоящите години: повече качествени данни и анализи; иновации и цифрова трансформация; стратегическо прогнозиране; по-силна ориентация към резултатите; по-добра култура на работа чрез съкращаване на ненужната бюрокрация. Това е постепенен процес, посочва Гутереш.

По думите му подходът на един или друг Генерален секретар на ООН трябва да е скромен: такъв, при който той няма всички отговори, нито се стреми да наложи своите възгледи; такъв, в който подкрепя държавите-членки и съответните заинтересовани страни да направят необходимите промени и предоставя своите услуги, като неуморно се ангажира, използва пълноценно уникалната свързваща роля на ООН и работи като посредник, който гради мостове и доверие. Честен брокер, който да помогне да се намерят решения, които са от полза за всички участващи.

Изборът на Гутереш не е изненада, той се изяви като балансьор в търсенето на решения на конфликти и заяви ясни позиции по борбата с климатичните промени. Постара се да изгради стройна система за противодействие на пандемията КОВИД 19 в рамките на ООН. Важното по темата за изборите на Генерален секретар е, че процесът става по-прозрачен през последните години. Гутереш, бивш ръководител на службата на ООН за бежанците, беше избран за първия си мандат след оспорвано състезание през октомври 2016 г., който включваше в началото 13 кандидати, сред които и две българки. Тази година имаше седем индивидуални кандидатури, а Гутереш беше единственият кандидат, подкрепен от правителство.