Преизбраният генерален секретар на ООН призова за нова ера на „солидарност и равенство“

0
79

На 18 юни 2021 г. Антонио Гутереш беше преизбран за втори мандат като Генерален секретар на ООН, като се ангажира да продължи да помага за излизане на света от пандемията COVID-19. Той беше единственият кандидат за Генерален секретар на ООН, която има 193 държави-членки. Той беше номиниран от родината си Португалия и одобрен чрез възторжени възгласи и продължителни ръкопляскания от Общото събрание, след предварително одобрение от Съвета за сигурност на ООН. Вторият му мандат ще тече от януари 2022 до декември 2026 г.

Целта ми е да служа със смирение … Ще дам всичко от себе си, за да осигуря процъфтяването на доверието между и сред нациите, големи и малки, да изграждам мостове и да се ангажирам без да пестя енергия в изграждането на доверие. Също така ще се стремя да вдъхна надежда, че можем да обърнем нещата, че невъзможното може да е възможно.

 — Антонио Гутереш

Полагайки клетва в залата на Общото събрание, Антонио Гутериш каза, че е наясно с огромните отговорности, които са му възложени в този критичен момент в развитието на света. „Пишем историята с изборите, които правим днес. Може да стигнем до срив и продължителна криза, или до по-зелено, по-безопасно и по-добро бъдеще за всички“.

В словото си Гутереш говори много за нуждата от трансформация в управлението на международната общност. Тя включва необходимостта от вслушване в гласа на гражданското общество, частния сектор и младежта. Според думите му в свят, в който лостовете на промяната лежат в много ръце, ООН и държавите могат само да се възползват от това, за да привлекат другите на масата.

Важният акцент в речта му е, че трансформацията трябва да се подчинява на идеите за солидарност, равенство и справедливост. Солидарността трябва да се постига на национално ниво чрез преоткрит социален договор, а на глобално ниво чрез приобщаващо и ефективно многостранно сътрудничество. Равенството се състои в по-добро управление на глобалните обществени блага. Справедливостта трябва да  бъде постигната сега: ваксините трябва да са достъпни за всички навсякъде и трябва да се създадат условия за устойчиво и приобщаващо възстановяване както в развития, така и в развиващия се свят.

По-важно от всичко друго е стремежът към намаляване на неравенствата и към повече доверие между държавите, заявява Гутереш и допълва, че трябва да бъдат преодолени сегашните геостратегически разделения.

В словото на Генералния секретар присъстваха и идеи, които той вече е споделял – че са необходими реформи и нови методи на работа в световната организация. Той настоява за пет важни промени в предстоящите години: повече качествени данни и анализи; иновации и цифрова трансформация; стратегическо прогнозиране; по-силна ориентация към резултатите; по-добра култура на работа чрез съкращаване на ненужната бюрокрация. Това е постепенен процес, посочва Гутереш.

По думите му подходът на един или друг Генерален секретар на ООН трябва да е скромен: такъв, при който той няма всички отговори, нито се стреми да наложи своите възгледи; такъв, в който подкрепя държавите-членки и съответните заинтересовани страни да направят необходимите промени и предоставя своите услуги, като неуморно се ангажира, използва пълноценно уникалната свързваща роля на ООН и работи като посредник, който гради мостове и доверие. Честен брокер, който да помогне да се намерят решения, които са от полза за всички участващи.

Изборът на Гутереш не е изненада, той се изяви като балансьор в търсенето на решения на конфликти и заяви ясни позиции по борбата с климатичните промени. Постара се да изгради стройна система за противодействие на пандемията КОВИД 19 в рамките на ООН. Важното по темата за изборите на Генерален секретар е, че процесът става по-прозрачен през последните години. Гутереш, бивш ръководител на службата на ООН за бежанците, беше избран за първия си мандат след оспорвано състезание през октомври 2016 г., който включваше в началото 13 кандидати, сред които и две българки. Тази година имаше седем индивидуални кандидатури, а Гутереш беше единственият кандидат, подкрепен от правителство.