ХVІІI Годишни тристранни консултации по презаселване – Женева, 9-11 юли 2012 г.

0
792

От 9 до 11 юли 2012 г. в Женева се проведоха ХVІІI Годишни тристранни консултации по презаселване. В българската делегация взеха участие представители на Държавната агенция за бежанците. Тези консултации са първите след приемането на правителственото решение от 13 юни 2012 г. за включването на Република България в Общата европейска програма по презаселването и на тях беше дадена висока оценка от Върховния комисар за бежанците на ВКБООН Антонио Гутериш и от страни със сериозен опит в сферата на презаселването (САЩ, Канада, Австралия, Великобритания),Не остана незабелязана и готовността страната ни да участва в споделянето на общата отговорност и натоварване, свързани с международната закрила.

http://aref.government.bg/?cat=13&newsid=584