Къде по света младите са най-щастливи?

0
880

the_emoticon_turns_30__seems_happy_about_it_

Младите австралийци живеят по-добре, отколкото техните връстници по целия свят показва Глобалният индекс на младежко благосъстояние.

В проучване, проведено в 30 страни Международната младежка фондация, Центърът за стратегически и международни изследвания и Hilton Worldwide оценяват живота на младежите чрез Глобалния индекса за младежко благосъстояние.
Индексът е създаден, за да запълни празнината в научните изследвания върху емоционалното и физическо развитие на младежите по света.

В изследването са включени 70% от младежите на възраст между 12 и 24 години. Оценени са 40 различни показатели като например „гражданско участие, икономически възможности, образование, здравеопазване, информационни и комуникационни технологии , както и безопасността и сигурността “ в живота на младежта. Също така се оценяват възприятията на младите хора, включително дали те са доволни от тяхното правителство.

Благосъстоянието на тази възрастова група трябва да е от значение за всеки. „Обществата, които приобщават малдежите си са по-склонни да се развиват“, се казва в доклада, „Докато рисковете от изключване включват забавен растеж, престъпност и безредици.“

Има няколко изненади в данните.

Световната банка класифицира страните, спрямо доходите им по следния начин: с високи доходи, с по-високи от средните, с по-ниски от средните, както и с ниски доходи. Виетнам е единствената страна в топ 15, класифицирана като страна с по-нисък от средния доход.  А Русия е единствената страна с висок доход, която не е в топ 10. В действителност от едно до девет са деветте най- богати страни, включени в списъка, с изключение на Русия.

Резултатите показват, че икономическият растеж на страните не е непременно свързан с благополучието на младите хора.

Освен това, въпреки че страните с високи доходи имат по-ниски нива на младежката смъртност, те имат по-високи нива на стрес и самонараняване у младежите. Например високите нива на стрес, самонараняване и пушене водят до спад на САЩ в класацията.

На картата може да видите страните: оцветените в зелено- най-щастливи, в светлокафяво- средно щастливи и в червено – най-малко щастливи.

Източници: SMH, Business Insider

Изготвил: Грета Ганчева