Климатична конференция, Перу: „Един гигатон“ – инициатива за насърчаване на възобновяемата енергия

5
869
502955Carbon_Dioxide
UN Photo/Mark Garten

Стартирането на нова коалиция, ръководена от Програмата за околната среда на ООН (UNEP), се фокусира върху използването на възобновяеми източници на енергия в цял свят. Нейното начало бе обявено вчера, след като 20-та сесия на Конференцията на страните (СОР 20) по Рамковата конвенция на ООН  за изменение на климата (UNFCCC) в Лима, Перу, влезе във финалния, тридневен панел, насочен към преодоляване на непосредствената заплаха от климатичните промени.

Създадена на фона на увеличаващите се глобални инициативи за възобновяема енергия и проекти за енергийна ефективност от цял свят, коалицията „Един гигатон“ (1 Gigaton Coalition), бе сформирана в отговор на недостига от измервания и отчитане на намаляването на емисиите от парникови газове. От UNEP обясниха, че новата коалиция ще помогне при насърчаване приемането на политики, насочени към енергийна ефективност и технологии за възобновяема енергия.

В действителност, според изчисленията на агенцията на ООН, измерванията за намаляване на емисиите от парникови газове, ще възлизат на около един гигатон годишно до 2020 г., което показва и точно колко страните биха спестили при обширна употреба на енергия от възобновяеми източници.

„Нашата глобална икономика може да се подобри с 18 трилиона долара към 2035 г., ако приеме енергийната ефективност, като наш първи избор, докато различни изчисления оценяват възможностите от енергийна ефективност, между 2,5 и 6,8 гигатона въглерод годишно до 2030 г.,“ заяви Ачим Стейнър, изпълнителен директор на UNEP.

„За да наберем скорост и подкрепа, необходима за постигане на такива икономии, климатът и икономическите ползи от съществуващите проекти за възобновяема енергия и енергийна ефективност, трябва да бъдат по-широко признати, вместо да бъдат подминавани, каквато бе честата практика досега,“ добави още г-н Стейнър.

UNEP обърна внимание на „значителните доказателства“за финансови облаги, свързани с енергийната ефективност. Например, една глобална промяна към енергийно ефективни домакински уреди и оборудване – от осветление и климатици до хладилници и електрически двигатели – ще намали общото потребление на електроенергия с над 10%, спестявайки около 350 милиарда долара годишно, както и намаляване на емисиите от въглероден диоксид с 1.25 милиарда тона годишно.

В допълнение, съобщиха от агенцията, новите технологии, породени от сектора на възобновяемите енергийни източници, може да открият нови възможности на пазар, както и създаване на нови работни места. Между 2005 г. и 2014 г., заетостта в сектора на възобновяемите енергийни източници, е удвоила работните места от 3 милиона на 6.5 милиона, като според изчисленията, предоставянето на по-големи стимули за страните-членки, ще им помогне да се изправят срещу предизвикателствата на климатичните промени.

„Настоящите и планираните политики за енергийна ефективност, мобилизират само една трета от икономическия потенциал на енергийната ефективност,“ добави още г-н Стейнър.

 

Източник: UN News Centre

Изготвил: Светослава Димитрова

 

Още публикации по темата:

„Бан Ки-Мун: Климатичната конференция в Перу, като основа на климатично споразумение“

“Климатична конференция, Перу: Председателят на Общото събрание призовава за климатични промени”

“Доклад на ООН: Нужни са повече средства за адаптиране към климатичните промени”

“Климатичната конференция в Лима с устойчиви идеи”

“ООН: Преговорите в Лима – “трамплин” за постигането на универсален договор”

Comments are closed.