По една бременна жена или новородено умира на всеки 7 секунди: нов доклад на ООН

0
146
Източник: Unsplash
Според нов доклад на Световната здравна организация (СЗО), публикуван във вторник, преждевременната смъртност при бременни жени, майки и бебета се е увеличила за осем години поради недостатъчното инвестиране в здравеопазване.

Докладът показва, че напредъкът в нивата на показателите са в застой от 2015 г. насам. Всяка година има около 290 000 смъртни случая на майки, 1.9 милиона мъртвородени деца, които умират след 28-ма седмица от бременността, и зашеметяващите 2.3 милиона смъртни случая на новородени на един месец живот. Всяка година над 4,5 милиона жени и бебета умират по време на бременност, раждане или през първите седмици след раждането, което се равнява на един смъртен случай на всеки седем секунди, най-вече от предотвратими причини, ако е имало подходяща грижа.

Здравеопазването под натиск

Пандемията COVID-19, нарастващата бедност и задълбочаващите се хуманитарни кризи засилиха натиска върху здравните системи. Само една от 10 държави съобщава, че разполага с достатъчно средства за реализиране на текущите си цели за здравеопазване.

Според последното проучване на СЗО за въздействието на пандемията върху здравеопазването, около 25 % от страните все още отчитат нарушения на основните здравни услуги при бременност и след раждане, както и на услугите за болни деца.

Д-р Аншу Банерджи, директор на отдела за репродуктивно здраве и изследвания към СЗО, заявява, че в световен мащаб смъртните случаи при бременните жени и новородените растат с неприемливо високи темпове, а пандемията COVID-19 е създала допълнителни затруднения за осигуряването на медицински грижи.

Борба за живот

Въпреки че преждевременното раждане понастоящем е основна причина за смърт на деца под петгодишна възраст, по-малко от една трета от държавите съобщават, че разполагат с достатъчно детски отделения. Това отново се дължи на недостатъчни инвестиции в първичното здравеопазване.

В регионите с най-голяма смъртност на новородени и майки – районът на Сахара и Централна и Южна Азия, 60 % от жените преминават едва четири от осемте препоръчани от СЗО профилактични прегледи. От Фонда на ООН за населението (UNFPA) твърдят, че смъртта на жена по време на бременност или раждане е сериозно нарушение на правата на човека и отразява необходимостта от качествени услуги в областта на сексуалното и репродуктивното здраве.

Животоспасяваща помощ

Необходими са повече квалифицирани и мотивирани здравни работници, особено акушерки, както и основни медикаменти, консумативи, чиста вода и достъпно електричество. Жените и бебетата трябва да имат качествено и достъпно здравеопазване и достъп до услуги за семейно планиране преди, по време на и след раждането. В доклада се набляга за насочване на мерките най-вече към най-бедните и уязвими жени.

Подобряването на здравето на майките и новородените изисква също така преодоляване на предразсъдъците и неравенствата, свързани с пола. Последните данни показват, че само около 60 % от жените на възраст 15-49 години вземат самостоятелно решения относно сексуалното и репродуктивното си здраве. Въз основа на тези тенденции, повече от 60 държави няма да постигнат спад на смъртността при майките, новородените и мъртвородените, заложено в Целите за устойчиво развитие на ООН до 2030 г.

Източник: UN News
Превод: Мария Стоянова