ООН с комисия, която да разследва новата информация около смъртта на Даг Хамаршелд

1
1232

85350Dag_Hammarsk

UN Photo/JO

Общото събрание на ООН одобри с единодушие резолюция, която бе предложена от Генералния секретар, Бан Ки-Мун, за назначаването на независима комисия от експерти, която да разгледа новооткритата информация около смъртта на бившия Генерален секретар на ООН, Даг Хамаршелд.

Независимата комисия трябва да „прецени доказателствената стойност“ на тази информация, след като Генералният секретар представи бележка, която включва неговата оценка, че докладът на Комисията от юристи за разследване на смъртта на Даг Хамаршелд, включва нови доказателства.

Страните членки се насърчават да предоставят всички съответни записи, с които разполагат, и да предоставят релевантна информация, свързана съм смъртта на Даг Хамаршелд и другите, придружавали го на борда на въздухоплавателното средство, което се разби в днешна Замбия, в нощта на 17 срещу 18 септември 1961 г.

Комисията на ООН за разследване, състояла се между 1961 г. и 1962 г., стигна до отворено решение за причината за катастрофата, в която всички пътници на самолета и екипажа, загинаха. Общото събрание прие резолюция 1759 през 1962 г., с искане към Генералния секретар да информира Общото събрание за „всички нови доказателства, за които узнае“.

От Генералния секретар се изисква да докладва на Общото събрание, по време на предстоящата 70-та сесия за постигнатия напредък.

В обявление от средата на март 2014 г., до 193-членното събрание, Бан Ки-Мун информира страните членки, че разследването на смъртта на Даг Хамаршелд (наричана неофициално „Комисията на Хамаршелд“) е открило „нови доказателства… свързани с условията и обстоятелствата“, отнасящи се до смъртта на бившия Генерален секретар на ООН.

„Несравнимата служба и саможертвата на Даг Хамаршелд и неговото наследство, в рамките на Организацията на обединените нации и отвъд, ни задължава да търсим цялата истина относно обстоятелствата, довели до трагичната му смърт и хората, придружавали го“, заяви Бан Ки-Мун в изявление.

 

Източник и снимка: UN News Centre

Изготвил: Светослава Димитрова

Comments are closed.