ООН стартира Международната година на почвите

0
1232

12-05-2014Soils_Year

Снимка: FAO/Olivier Asselin

Здравите почви са в основата на храната, различните горива и дори медицината. Това заявиха на  5.12. от Организацията за прехрана и земеделие към ООН (FAO), като обявиха и стартирането на 2015 г. – Международната година на почвите, като тогава бе отбелязан и първият изобщо Световен ден на почвите.

Почвите са от съществено значение за нашите екосистеми; те играят ключова роля във въглеродния цикъл, съхранявайки и филтрирайки водата, като подобряват и устойчивостта при наводнения и суша; и все пак не обръщаме достатъчно внимание на този важен „тих съюзник“, обясниха от агенцията на ООН.

Общото събрание на ООН обяви 5. декември за Световен ден на почвите през декември 2013 г. Международната година на почвите, която стартира от 5.12. със събития в Рим, Ню Йорк и Сантяго де Чили, е опит да се повиши информираността и насърчаването на по-устойчивото използване на този важен ресурс.

„Днес, повече от 850 милиона души по света, са изправени пред глад и недохранване. Нарастването на населението ще изисква около 60% увеличение на производството на храни,“ предупреди Жозе Грациано да Силва, генерален директор на FAO.

„За съжаление, 33% от глобалните ни почвени ресурси са в деградация, а човешкият натиск върху почвите, достига критични граници, като така се намаляват или даже унищожават основни почвени функции,“ добави още г-н Грациано да Силва.

FAO прогнозират, че около една трета от почвите, са деградирали,вследствие на ерозия, пресоване, замърсяване, засоляване, изчерпване на органични и хранителни вещества в почвите, окисляване и други процеси, причинени от неустойчиви практики за управление на земите.

Ако не бъдат приети нови мерки, общата сума на обработваемата и продуктивната земя на човек, през 2050 г. ще бъде само една четвърт от нивото от 1960 г.

Може да отнеме до 1000 г., за да се образува само един сантиметър от почвената покривка,но в същото време  33% от глобалните почвени ресурси деградират, а човешкият натиск се увеличава. Критичните граници скоро ще бъдат достигнати, което прави стопанисването спешен въпрос, добави още г-н Грациано да Силва.

Като определи почвите за „почти забравен ресурс“, генералният директор на FAO призова за инвестиране в устойчивото управление на почвите, като заяви, че това би било по-евтино, отколкото да бъдат възстановявани и „е необходимо за постигането на продоволствена сигурност и хранене, адаптиране към климатичните промени и смекчаване на последиците, както и цялостно устойчиво развитие.“

Според FAO, най-малко една четвърт от световното биоразнообразие живее под земята, където, например, земният червей е великан, заедно с миниатюрните организми като бактерии и спори. Такива организми, включително и корените на растенията, действат като основни средства, които задвижват цикъла на хранителните вещества и помагат на растенията, чрез подобряване на хранителния прием, които от своя страна, подкрепят наземното биоразнообразие.

По-доброто управление може да гарантира, че тези, обикновено незабелязвани организми, могат да повишат способността на почвата да поема въглерод и да намалят опустиняването.

За подобаващо отбелязване на международната година, FAO реализира над 120 проекти, посветени на почвите, по целия свят и работи по създаването на Световна карта на почвите, заедно с ЮНЕСКО. Сред най-наложителните приоритети е да се актуализира, стандартизира и да се разшири достъпът до знание за видовете почви и разпространението им, по цял свят.

Към момента, данните за почвите често са остарели, ограничени по обхват и разпокъсани в природата. Един от приоритетите на FAO е да създаде глобална информационна система за почвите, която да дава надеждна информация при вземането на решения и по отношение управление на почвите.

 

Източник: UN News Centre

Изготвил: Светослава Димитрова