Путин утвърди ратификацията на протокола към Договора за безядрена зона в Централна Азия

0
893
Снимка: Wikimedia Commons
Снимка: Wikimedia Commons
Снимка: Wikimedia Commons

Президентът на Руската федерация Владимир Путин утвърди ратификацията на протокола към Договора за зона, свободна от ядрено оръжие, в Централна Азия. За това съобщава официалният сайт на Кремъл. „Ратификацията на протокола ще стане допълнителен съществен принос на Руската федерация по укрепване на режима на неразпространение на ядреното оръжие“, отбелязват в Кремъл

Договорът за зона, свободна от ядрено оръжие, в Централна Азия, беше подписан на 8 септември 2006 г. с Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Всички страни от договора се отказват от разработката, производството или закупуване на ядрено оръжие, притежанието им или осъществяване на контрол над тях, от разполагане или транспортиране на ядрено оръжие по какъвто и да е начин, от изпитания или използване на ядрено оръжие, а също се обвързват и да не допускат на своя територия такива действия от страна на други държави.

Към договора се прилага протокол, открит за подписване от държави, притежаващи ядрени оръжия. Подписвайки протокола, тези страни се задължават да не използват ядрено оръжие и да не заплашват с неговото използване срещу други държави, участници в Договора.

Русия подписа протокола на 6 май 2014 г., едновременно с всички държави, имащи ядрено оръжие, правейки заявление при подписването относно сферата на неговото действие, за да се избегне възможността за различно тълкуване на това положения от страните участници в Договора, а същи и традиционната уговорка за това, че Русия няма да се счита свързана със задълженията, предвидени в Протокола, в случай на нападение срещу Руската федерация.

Освен това, беше подписана уговорка за това, че Русия си запазва правото да не се счита за обвързана със задълженията на протокола, в случай че която и да е държава участник в Договора допусне влизане в своите предели и кацане на своите летища чуждестранни военни съдове и летателни апарати с ядрено оръжие или други ядрени взривни устройства на борда, а също и каквато и да е форма на транзит чрез своята територия на ядрено оръжие или други ядрени взривни устройства.

Ратификацията на Протокола ще стане допълнителен съществен принос на Руската федерация в укрепването на режима на неразпространение на ядрено оръжие.“, отбелязаха в Кремъл. „Реализацията на Протокола няма да има нужда от допълнителни средства от федералния бюджет.“, се отбелязва в сайта.

Източник: TASS

Изготвил: Димитър Велинов