УНИЦЕФ: Расизмът и дискриминацията срещу децата се ширят в целия свят

0
166
UN Photo/Patric Pavel | Обедняло ромско семейство на улиците на Букурещ, Румъния.

Според новия доклад на Детския фонд на Организацията на обединените нации, УНИЦЕФ, публикуван във връзка със Световния ден на детето на 20 ноември, расизмът и дискриминацията, основани върху народността, езика и религията на децата, се ширят в целия свят.

Докладът изследва влиянието на дискриминацията върху децата и показва степента, до която тя и расизмът влияят върху тяхното образование, здраве, достъп до регистрация на раждането и до честно и равностойно правосъдие.

Той подчертава широко разпространените несъответствия сред малцинствата и етническите групи.

Цял живот в болка

„Всеобхватният расизъм и дискриминация поставят децата пред риска на лишения и отхвърляне, които могат да продължат цял живот“ – казва изпълнителният директор на УНИЦЕФ Катрин Ръсел. – „Това вреди на всеки от нас. Да защитаваме правата на всяко дете – независимо от това кое е и откъде идва – е най-сигурният начин да изградим по-мирен, процъфтяващ и справедлив свят за всички.“

Докладът показва, че децата от маргинализираните етнически, езикови и религиозни групи от 22 държави с ниски и средни доходи, на които е извършен анализ, изостават значително от своите връстници в четенето.

Изоставането

Средно учениците на възраст от 7 до 14 години от групата в най-изгодно положение са повече от двойно по-склонни да имат основни умения за четене от тези от групата в най-неизгодно положение.

Анализ на данните за нивото на деца, които са регистрирани при раждане – предпоставка за достъп до основните права – разкрива значителни несъответствия сред деца от различни религиозни и етнически групи.

Например в Лаос 59% от децата на възраст под пет години в малцинствената етническа група на кхмерите са с регистрирано раждане, докато в етническата група лао са регистрирани 80% от децата.

Дискриминацията и отхвърлянето задълбочават лишенията и бедността между поколенията и водят до проблеми със здравето, храненето и ученето сред децата, по-многобройни случаи на бременност сред подрастващи девойки и по-ниски показатели на заетост и доходи сред възрастни.

UNICEF/UNI10236/Estey | Момичета от местна общност четат на открито в основно училище Бан По в област Бак Хан в отдалечена провинция Лао Кай, Виетнам

Дългосрочна перспектива

Докато COVID-19 разобличи дълбоката несправедливост и дискриминация в целия свят, а влиянието на измененията в климата и конфликтите продължават да разкриват неравенството в множество държави, докладът подчертава как дискриминацията и отхвърлянето дълго време са съществували за милиони деца от малцинствени етнически групи, засягайки техния достъп до имунизация, водоснабдителни и санитарни услуги и справедливо правосъдие.

„В Световния ден на децата и всеки ден всяко дете има правото да бъде зачитано и защитавано и да има равен шанс да разкрие целия си потенциал“ – казва Катрин Ръсел. – „Всеки от нас има силата да се противопостави на дискриминацията срещу децата – в нашите държави, нашите общества, нашите училища, нашите домове и нашите сърца. Трябва да използваме тази сила.“

Превод: Виола Родионова
Източник: UN News