Създаване на ООН

0
5201

Историята на ООН води своето начало от годините на Втората световна война. Терминът „Обединени нации“ е измислен от американския президент Франклин Рузвелт. С него се обозначават държавите воюващи срещу държавите от Хитлериския блок.

Една от важните крачки за основаването на ООН е конференцията в Дъмбъртън Оукс (август-октомври 1944 г.), където се изясняват целите на организацията и структурата и. Учреждяването на Обединените нации се случва в Сан Франциско. 50 държави провеждат  заседания от 25 април до 26 юни 1945 г., в които се формират Уставът на ООН и се приемат 5-те официални езика за ръководене на делата на организацията. Приетата харта от 26 юни влиза в сила от 24 октомври същата година.

източник: http://www.un.org/en/aboutun/history/index.shtml