Турция и ограничаването на свободата на изразяванe

0
142

Комисията по правата на човека изрази загриженост относно приемането от турския парламент на набор от „изменения на различни закони, които могат значително да ограничат свободата на изразяване в страната“.

 

В изявлението се посочва, че „една от тези поправки е преразглеждането на Наказателния кодекс, който предвижда наказания лишаване от свобода до три години за „публично разпространяване на невярна информация“.

Марта Хуртадо подчерта, че съгласно международните закони за правата на човека свободата на изразяване не се ограничава до „истинска“ информация, а се прилага и за „информация и идеи от всякакъв вид“, както онлайн, така и офлайн.

Потискане на свободата на журналисти и активисти

„Тези поправки оставят  място за произволно субективно тълкуване и злоупотреба“, каза говорител на комисията.

Тя обясни, че това може допълнително да ограничи правата на хората да търсят, получават и разпространяват информация, както е гарантирано от чл. 19 от Международния пакт за граждански и политически права.

Неотдавнашните изменения може също така отворят нови области на потискане на словото, разрешено от международното право, включително важната работа на журналисти и защитници на правата на човека, и да стимулират автоцензурата.

Комисията изрази съжалението си, че „тези закони са изготвени и приети без съдържателни консултации с представители на гражданското общество и медиите“.

Тя сподели, че правни и регулаторни рамки с потенциално широк обхват и въздействие върху обществото като цяло трябва да се приемат само след задълбочено обсъждане и обществен дебат.

Свободата на изразяване и достъпът до информация са от съществено значение за ефективното участие на хората в обществения и политически живот и са фундаментални за всяка демокрация.

В тази връзка тя призова „Турция да осигури пълно зачитане на свободата на изразяване, гарантирана от международното право“.

Превод: Мелиса Зеки