[:bg]Технологии и иновации 2021: на вълната на технологичните изменения[:]

0
994

[:bg]Усъвършенстването на технологиите зависи от развитието на човечеството и обратното – човекът еволюира в зависимост от технологията. Последните разработки във върхови технологии като изкуствен интелект, роботика, биотехнологии и нанотехнологии, показват огромен потенциал за устойчиво развитие, но бързият напредък има сериозни недостатъци, които ще се отразят на обществото.

Съществуват опасения, че работните места намаляват вследствие на автоматизацията и че социалните медии изострят разделението и чувството за безпокойство.

Конференцията на ООН по търговия и развитие (UNCTAD) представи доклад  „Технологии и иновации – 2021: на вълната на технологичните изменения“, който изследва вероятността върховите технологии да разширят съществуващите неравенства в доходите, икономическото развитие, образованието, здравеопазването и други.

В доклада се разглеждат националните и международните политики, институционалните реформи, които са необходими, за да се създадат равни възможности за устойчиво развитие на всички държави.

Данните сочат, че технологичните промени задълбочават неравенствата между страните през вековете. Понастящем е възможно тези разлики между обществата да се задълбочат вследствие на невъзможността на някои
държави да догонят развитието на новите и бързо развиващи се технологии.

Неравенството е свързано с разликите във възможностите между индивиди, групи или държави. Тези разлики могат да възникнат във всеки аспект на развитието –  социален, икономически или екологичен.

От постиженията на едно поколение зависят възможностите за следващото. Това означава, че, ако не се предприемат действия за промяна на съществуващото положение, неблагоприятната стартова позиция ще повлияе в голяма степен и на наследниците.

Докладът на ООН показва, че различията между държавите в периода 1820 г. – 2002 г. са нараснали с 57%. С други думи, през 1820 г. глобалното неравенство в доходите е било породено от класовите разделения в  държавите. Сега това се дължи повече на „лошия късмет“ да си роден в бедна страна.

Неравенство между държавите

 

 

 

 

 

 

Този доклад обхваща единадесет върхови технологии – изкуствен интелект, интернет на нещата, големи данни, блокчейн, 3D принтиране, роботи, дронове, 5G, нанотехнология, генно инженерство, фотоволтаични системи. Като група технологиите представляват пазар на стойност 350 милиарда долара, който до 2025 г. може да нарасне до над 3,2 трилиона долара.

Тези технологии могат да се използват за повишаване на производство. Изкуственият интелект, например, в съчетание с роботиката, може да трансформира производството и бизнес процесите. 3D-принтирането  позволява по-бързо и по-евтино производство с малък обем и прототип на нови продукти.

В малко държави се развиват подобни технологии, затова докладът е разработил „индекс за готовност“, който включва пет показателя  – приложението на информационните и комуникационни технологии, уменията и знанията, научноизследователската и развойна дейност, промишлеността и възможностите за финансиране в съответната страна.

Въз основа на индекса САЩ, Швейцария и Великобритания са най-добре подготвените страни за развитието на авангардните технологии сред 158 държави в света.

България е на 51-о място с индекс 0.57 пункта, което е над средното равнище. Таблицата на UNCTAD сочи, че страната ни се позиционира между Саудитска Арабия и Хърватия.

Йемен, Гамбия и Демократична република Конго са на последните места в списъка.

Развиващите се страни са изправени пред специфични предизвикателства като технологични пропуски, слаби механизми за финансиране, демографски промени. За да се възползват от върховите технологии, те трябва да насърчават тяхната употреба. Това крие и своите рискове, свързани с намаляването на защитата на трудовите права или нарушаването им, неравенствата, възникнали от концентрацията на пазара и печалбата.

Докладът обръща внимание на някои политически области. Според него управляващите трябва да насочат технологичната промяна към задоволяване на обществените нужди и да осигурят необходимото равноправие в държавата, укрепване на системите за социална защита, гарантиращи безопасността на работниците, които могат да загубят прехраната си.

Има няколко изисквания към международното сътрудничество:

  • Международната общност би могла да улесни трансфера на информация за местни продукти и услуги.Това може да включва либерализиране на достъпа до търговия и до технологии, обхванати от права на интелектуалната собственост.
  • Правителствата и международните организации трябва да насърчават жените да следват природни науки, технологии, инженерство и математика, за да може те да играят важна роля във върховите технологии;
  • Международната общност може да подкрепи стратегически инициативи за „предвиждане и технологична оценка“ за по-добро разбиране на социално-икономически и екологични последици от новите и иновативните технологии.

Основен извод от доклада е, че можем да използваме технологиите за общото благо. Ето защо през септември 2018 г. е положено началото на Стратегия за новите технологии, която насочва системата на ООН за това как новите технологии могат и трябва да се използват за по-ускорено постигане на целите за устойчиво развитие и реализирането на постановките от Устава на ООН и Всеобщата декларация за правата на човека.

Пълният текст на доклада можете да намерите ТУК.

По материала работи: Кристина Минчева[:]