ВКБООН изрази безпокойство си, след смъртта на двама иракчани на българо-турската граница

0
856

03-31-2015Bulgaria_IraqВчера (31.03.), Агенцията за бежанците изрази притеснение относно факта, че хората, нуждаещи се от международна закрила, са възпрепятствани при преминаване границите на Европейския съюз. Агенцията визира смъртта на двама иракчани, част от група от 12 язиди (кюрдска етно-религиозна общност), за които се твърди, че са били бити от охранители на българската граница.

„Много хора, бягащи от конфликти и преследване, предприемат изключително опасни пътувания и прибягват до контакти с контрабандисти, поради липсата на достатъчно други легални алтернативи“, заяви Уилям Спиндлър, говорител на Върховния комисар на ООН за бежанците.

„Изключително обезпокоително е, че много хора, които търсят международна закрила, често пъти биват прогонвани, понякога и с насилие. Държавите членки, намиращи се на външната граница на ЕС, трябва да предоставят сигурност, така че подобни практики да не се повтарят и да предприемат независими и прозрачни разследвания на обвиненията за насилие и незаконни действия по техните граници“, добави още той.

Изявлението на Спиндлър следва скорошен инцидент, в който 12 иракчани, принадлежащи на малцинството на язидите, са били спрени на българската граница, при опит да преминат от Турция. Вещите на иракчаните са били иззети, а самите те са били бити.

Групата се разпръснала и двама от мъжете, страдащи от сериозни наранявания, по-късно са починали от хипотермия в турската част на границата. Според докладите, трети човек в критично състояние, е бил откаран в болницата в Одрин, след като турските власти са били уведомени.

„ВКБООН настоява властите в България и Турция да разследват този тежък инцидент“, заяви Спиндлър. „Ние сме обезпокоени от тези случаи на жестокост, които може би са допринесли за смъртта на двамата иракчани, които като членове на язидите, има вероятност да са били бежанци“, продължи още той.

Според проучвания на ВКБООН за 2014 г., търсещи международна закрила, са правили опити да пресекат българската граница на няколко пъти, но е трябвало да се откажат поради лоши метеорологични условия, защото са били изоставяни от контрабандисти, на които им е било платено, за да ги прекарат през границата или защото са били залавяни от турските власти.

Според докладите, на много от тях е отказано да преминат границата или са били върнати от охраняващи българската граница. Отблъскването и връщането на пресичащите границата не е в съответствие с българските задължения. Докладите сочат и за употреба на насилие, а в много от случаите хората заявяват, че техните пари и вещи са били конфискувани от гранична полиция.

България планира да изгради 82 км ограда към вече изградената през 2014 г. 33 км ограда, в резултат на нарасналия брой на пристигащи, най-вече от Сирия. Опитите да се намали броят на незаконно пристигащите на границата и бежанците в България, постигнаха значителен успех през 2014 г., като броят на пристигащите беше намален с почти 50%, в сравнение с предходната година.

Според българските власти, над 38 500 души са направили опит да преминат незаконно българо-турската граница през 2014 г. 6 000 от тях, най-вече сирийци, афганистанци и иракчани, са достигнали България. Това представлява значителен спад, в сравнение с 11 500 незаконно преминаващи от общо над 16 700, регистрирани през 2013 г.

„Ограниченият достъп до граничните пунктове в комбинация с повече ограждения и отблъсквания, оставят търсещите убежище с много малко алтернативи“, заяви Спиндлър. ВКБООН е получил обаждания от много хора, най-вече сирийци, които са вървели с дни при лоши метеорологични условия в опустели райони, в опит да достигнат до България.

„Издигането на ограждения и създаването на повече бариери, вместо осигуряването на повече легални пътища за достигане до ЕС по безопасен начин, принуждават хората, търсещи международна закрила да попадат в опасни ситуации, които понякога имат и фатален край“, допълни Спиндлър.

ВКБООН обръща внимание на притесненията относно порочни практики на границите, които могат да изложат бежанци и мигранти на риск и на други места. Такъв е случаят с Гърция, например, където ВКБООН е документирал множество случаи на отблъсквания от сухоземните и морски граници с Турция, особено през последните две години.

Спиндлър заяви, че ВКБООН ще отправи препоръки до новото гръцко правителство относно справянето с проблема за осигуряване на закрила за бежанците.

 

Източник: UNHCR