ВКБООН приветства декларацията за гражданската регистрация в Азия и Тихоокеанския регион

0
1061
11-28-2014Asia_Pacific
Снимка: UN ESCAP

ВКБООН приветства приемането на азиатско-тихоокеанската министерска декларация, която провъзгласява обща визия за гражданската регистрация на всички хора до 2024 г.

Миналият петък, 28.11., в Женева, в пресконференция Адриан Едуардс, говорител на ВКБООН, заяви, че декларацията е приложима за бежанци, хора, търсещи подслон и апатриди.

Приемането на декларацията става факт в последния ден от едноседмична министерска конференция, посветена на гражданската регистрация и демографската статистика в Азия и Тихоокеанския регион, провела се в Банкок. Конференцията бе организирана от Икономическата и социална комисия на ООН за Азия и Тихоокеанския регион (ESCAP), ВКБООН и други партньори.

Регистрацията включва вписването на всички жизненоважни събития на хората от региона, включително раждане, смърт и бракове, отбеляза г-н Едуардс. Наред с другите неща, декларацията признава нуждата от намаляване на бариерите пред гражданската регистрация, с които се сблъскват изолираните и труднодостъпните части от населението, включително бежанците, търсещите подслон и аптридите. Декларацията отбелязва първия случай, в който държавите от региона постигат консенсус, относно включването на тези части от населението в гражданската регистрация и статистическите документи системи.

Към момента, ражданията на около 135 милиона деца под 5-годишна възраст в региона, не са регистрирани, според ВКБООН.

По същия начин, милиони други важни житейски събития, не са регистрирани. Регистрацията при раждане е важен инструмент за защита, особено при ситуации на разселване, заяви г-н Едуардс. Всъщност, регистрацията при раждане установява правната идентичност на детето и може да помогне при предотвратяване на апатридността, подчерта още г-н Едуардс.

В допълнение, г-н Едуардс отбеляза, че регистрацията при раждане, е и елемент от Глобалния план за действие за прекратяване на апатридността на ВКБООН. По-рано този месец, агенцията стартира кампанията „Аз принадлежа“ – глобална инициатива, насочена към прекратяване на проблема с липсата на гражданство, в рамките на едно десетилетие. 

По време на конференцията, министри и висши служители от 44 страни, приеха Регионална рамка за действие, с цел подобряване националните системи за регистриране и документиране на раждания, смърт и дружи житейски събития, както и за подобряване гражданската регистрация, в рамките на 10 години, отбеляза г-н Едуардс.

 

Източник: UN News Centre

Изготвил: Светослава Димитрова