[:bg]Борбата срещу изменението на климата – Близък изток и Северна Африка[:]

0
1063

[:bg]

fcc
UN Photo/ /Evan Schneider

Осъзнавайки своята уязвимост към последствията от изменението на климата, страните от региона на Близкия изток и Северна Африка (БИСА) предприеха действия за борба с това явление. На 16 ноември няколко от тях изтъкнаха своите инициативи по време на Конференцията на ООН за климатичните промени в Маракеш, Мароко, известна като COP 22.

„Изменението на климата ще направи тази трудна ситуация още по-ужасна, и ще окаже влияние на милиони хора от региона на Близкия Изток и Северна Африка, заяви вицепрезидентът на Световната банка в БИСА Хафез Ганем по време на 22-то издание на Конференцията по климатичните промени. „Страните в региона са наясно с предизвикателствата и решиха да действат“.

Селското стопанство в региона на БИСА е особено уязвимо към промените в температурите и валежите. Тъй като температурите в света се повишават, в този район те ще се повишат дори още по-бързо, а това ще доведе до по-чести и тежки суши. Сушата от 2015 г. в Мароко унищожи повече от половината от реколтата от пшеница и доведе до спад от 1.5 на сто в брутния вътрешен продукт за страната.

По време на панелна дискусия относно Инициативата за климатична устойчивост на Генералния секретар на ООН Бан Ки-Мун, главният преговарящ по климата на Саудитска Арабия, Халид Абулеиф заяви, че „предизвикателството не е само в намаляването на парниковите газове, но се отнася и до повишаването на нашата устойчивост.“ Господин Абулеиф подчерта, че Саудитска Арабия е диверсифицирала своята икономика и развитието на всеки нов сектор подлежи на законови изисквания, които осигуряват устойчивост на климатичните промени. Той добави, че страната му се е фокусирала върху управлението на водните ресурси по устойчив начин, както и върху закрила на крайбрежните зони.

Тунис обяви намаление с 41% на емисиите до 2030 г. Най-важното е, че 13% ще са резултат на национални усилия, а останалата част ще дойде от подкрепата, оказана от страна на международната общност. Седмица след края на COP 22, Тунис ще бъде домакин на международна конференция за инвестиции (29-30 ноември), за да оползотвори 2,4 милиарда долара, 40 процента от които ще бъдат разпределени за проекти, свързани със „зелената икономика“, с акцент върху възобновяемите енергийни източници.

k
Снимка: World bank/ Dana Smillie

В Мароко, за да изпълнят ангажиментите на страната по климата, Централната банка на Мароко наскоро представи пътна карта относно финансирането на конкретните мерки. Тази страна адаптира своето селско стопанство чрез въвеждане на  по-добро управление на водните ресурси и внедряване на повече устойчиви на климата култури, а също и намаляване на емисиите с изграждането на голяма слънчева инсталация в Уарзазат, отбеляза Хафез Ганем, висш служител на Световната банка.

Групата на Световната банка съобщи във вторник нов план за засилване на подкрепата си за страните от региона на БИСА чрез почти двойно финансиране за действията по намаляване на климатичните изменения от около 1,5 милиарда долара годишно до 2020.

Планът се фокусира върху четири приоритета: безопасност на храната и водата; устойчиви градове, адаптирани към новите климатични условия; преход към нисковъглеродна енергия; и защита на най-бедните, които са изложени в най-голяма степен на въздействието от климатичните изменения.

Конференцията следва приемането на Парижкото  споразумение от 196 държави по Конвенцията за климатичните изменения миналия декември. Споразумението има за цел да засили глобалния отговор на заплахата от изменението на климата, като поддържа покачването на температурата през този век доста под 2 градуса по Целзий над прединдустриалните нива и да продължи усилията за ограничаването й до 1,5 градуса по Целзий.

Върху материала работи: Светла Стойчева

Източници: UN Multimedia, World Bank, UNFCC, UN[:]