[:bg]Два подхода, една цел – опазване на водното богатство[:]

0
1348

[:bg]

Осигуряването на достъп до чиста вода за всички и опазването на живота под водата са две от Целите за устойчиво развитие на ООН. Опазването на водното богатство на планетата има значение и за доброто здраве, изкореняването на глада и отговорното потребление.

Програмата на ООН за околна среда, UN Environment, стои зад инициативата Clean Seas. Популяризираната чрез #cleanseas кампания цели да привлече вниманието към проблема с отпадъците, извхвърляни в световния океан. Чрез свързването на отделни лица, представители на гражданското общество, промишлеността и правителствата, програмата на ООН се стреми да промени навиците, практиките, стандартите и политиките по целия свят, за да намали драстично морските отпадъци и вредата, която причиняват. Програмата дава и поле за изява и оказва подкрепа на местни организации, които вече са насочили своите усилия в тази посока.

В дългосрочен план програмата предвижда обединяването на усилията на хората да доведе до окончателно решаване на проблема със замърсяването на водата с пластмаса. Годишно около 8 милиона тона пластмаса се оказват в световния океан. Между 60 и 90% от морските отпадъци са съставени от пластмасови полимери. Това вреди на 600 вида морски обитатели, а към момента 15% от тях са в графа застрашени видове. Предвижда се, че до 2050 г. 99% от птиците също ще са погълнали пластмаса.  Всеки може да допринесе за положителна промяна, например чрез избягване употребата на предмети от пластмаса вкъщи или на работното място, използване стъклени бутилки, изхвърляне на отпадъци на правилните места.

Тук може да разберете как да се включите в инициативата още сега.

Организацията по прехрана и земеделие към ООН (FAO) представи на 20 април в Рим високотехнологичен инструмент, който ще следи за ефективното използване на водата в селското стопанство. Иновативната технология е разработена от FAO и представлява отворена база данни (WaPOR), която чрез сателит помага на фермерите да оптимизират напоителните системи и да произвеждат по-устойчиви земеделски култури.

Разработването на базата данни е част от усилията за справяне с недостига на вода и адаптиране към промените в климата. WaPOR дава възможност за фин анализ на водата, използвана в земеделието, и генериране на емпирични доказателства за това как тя може да бъде използвана по-ефективно. Основна причина за създаване на системата е фактът, че през миналия век използването на вода надвишава темпа на нарастване на населението.

Разработването на системата възлиза на 10 милиона долара. Правителството на Холандия осигурява финансовата подкрепа, за да бъде пусната системата в Африка и Близкия Изток. Базата данни е онлайн от 20 април за Европа, а през юни и октомври се предвижда разширяване и допълване на информацията в световен мащаб.

Източници: FAO, Clean Seas

Върху материала работи: Ивета Стоянова[:]