[:bg]Индия възприема нов подход към устойчиво развитие[:]

0
1003

[:bg]

Снимка: Activ Solar

Световният икономически форум насочва своето внимание към Индия – държавата, която дава голяма заявка да се превърне в глобален производител и износител на енергия, добита от възобновяем енергиен източник – Слънцето.

Том Вернер, главен изпълнителен директор на компанията SunPower, заявява, че основната причина за напредъка на Индия в тази сфера са усилията на Нарендра Моди, министър-председател на Индия. Моди ще вложи 1.3 милиона долара, за да разшири капацитета на страната в производството на зелена енергия, и по-специално инвестиции в слънчеви панели. През ноември 2016г. Индия построи най-голямата слънчева централа в света, която може да произведе достатъчно енергия за около 150 000 домакинства. До 2030 г. индийското правителство цели 40% от енергията на страната да е произведена от възобновяеми енергийни източници.

Световната здравна организация напомня, че производството на енергия от възобновяеми енергийни източници би намалило вредните въглеродни емисии, следователно е и начин за справяне с глобалното затопляне. Цел 7 от Целите за устойчиво развитие е свързана с осигуряване на достъп до възобновяема енергия за всички.

Източник: World Economic Forum, WHO

Върху материала работи: Ивета Стоянова[:]