Основни резултати от инвестициите във възобновяема енергия

0
1049
Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

Производството на въглища и газ за електроенергия е привлякло рекордно малък брой инвестиции за изминалата година. Те не покриват дори половината от капиталовложенията в слънчева, вятърна и друг вид възобновяема енергия. Това е само една от важните първи стъпки за зелена енергия, които наскоро ООН обяви в своя доклад.

„Възобновяемите енергийни източници стават все по-важни за нашия нисковъглероден начин на живот, а рекордните инвестиции в тази област за 2015 г. са още едно доказателство за тази тенденция,“ казва изпълнителният директор на Програмата на ООН за околната среда Ахим Щайнер. И добавя – „Важно е да се отбележи, че за първи път през 2015г. капиталовложенията във възобновяеми енергийни източници са по-високи в развиващите се страни, отколкото в развитите“.

Глобалните тенденции в областта на инвестициите във възобновяеми енергийни източници през 2016 г. са тема на 10-тото издание на годишната публикация на Програмата на ООН за околната среда. Там се казва, че инвестициите възлизат на 226 млрд. долара, което е почти два пъти повече от 130-те млрд. долара, инвестирани във въглищни и газови станции през 2015 г.

В доклада, представен от Училището на Програмата на ООН за околната среда във Франкфурт съвместно с Центъра за финансирне на климата и устойчивата енергия и Bloomberg New Enegry Finance, се подчертава, че всички инвестиции във възобновяеми енергийни източници, включително технологиите в ранен стадий и научните изследвания, както и разходите по новия капацитет, възлизат на 286 млрд. долара. Някои са с 3 на 100 по-високи от тези през 2011 г. А пък от 2004 г. насам светът е инвестирал 2,3 трилиона във възобновяема енергия (без корекциите при инфлацията).

134 гигавата възобновяема енергия в световен мащаб се сравняват със 106 гигавата през 2014 г. и 87 гигавата през 2013 г. Ако не бяха  възобновяемите енергийни източници, дори без водните, годишните световни емисии на въглероден диоксид биха били с около 1,5 гигатона по-високи през 2015 г.

Според директор Щайнер – „Достъпът до чиста, модерна енергия е от огромни значение за всички общества и най-вече за районите, където този вид енергия може да предложи дълбоки подобрения в качеството на живот, икономическото развитие и устойчивостта на околната среда. Продължаването и увеличаването на капиталовложенията в тази област е положително не само за хората и планетата. То е ключов елемент за постигането на международните цели за опазването на климата и устойчивото развитие“.

Председателят на Консултативния съвет в Bloomberg New Energy Finance – Майкъл Либрейх, смята, че по-широкият спектър от развивaщи се страни е рязко подпомогнат от намаляването на разходите и от предимствата на местното производство на енергия, без зависимост от вносни стоки.

Както в предишни години, отчетът за 2015 г. показва, че пазарът на възобновяема енергия е доминиран от слънчеви фотоволтаици и ветрогенератори, които заедно добавят 118 гигавата в производителната мощност, далеч над предишния рекорд от 94 гигавата през 2014 г. Вятърната добавена мощност е 62 гигавата, а тази на фотоволтаиците – 56 гигавата. По-скромни стойности имат биомасата, енергията от отпадъци, геотермалната енергия, енергията на слънчевата светлина и тази на водата.

През 2015 г. вниманието бе насочено и към начините за съхранение на батерията, като допълнение към слънчевите и вятърните проекти, както и към дребвномащабните фотоволтаични системи. Програмата на ООН за околната среда подчерта, че съхранението на енергията е от изключително значение, тъй като това е един от начините за осигуряване на бързо реагиране и балансиране на електроенергийната мрежа. Миналата година 250 мегавата от предвиденото за съхранение електричество е инсталирано в световен мащаб, в сравнение със 160 мегавата през 2014 г.

Източник: UN News Centre

Върху материала работи: Нанси Борисова