[:bg]Пестицидите – невидима заплаха за човека и околната среда[:]

0
1172

[:bg]

Photo: Creative Commons

В началото на март пред Съвета за правата на човека към ООН бе представен доклад, описващ негативните последици от пестицидите, които се използват в хранителната индустрия. Автор на доклада е Хилал Елвер, докладчик към ООН по правото на прехрана, която работи с Башкут Тунчак, докладчик по токсините.

В доклада се посочва, че използването на пестициди в прозиводствената индустрия е причина за около 200 000 смъртни случая в следствие на остро хранително отравяне годишно, 99% от които са на територията на така наречените развиващи се страни. Достъпът до пестициди може да бъде осъществен по различни начини, например чрез храна, въздух, вода или директен контакт, което само увеличава броя на възможните опасности – пестицидите са свързани с болести като Алцхаймер и Паркинсон, хормонален дисбаланс, проблеми в развитието и стерилитет. Най-застрашени са земеделските работници, бременните жени и децата. Изследвания доказват, че използването на пестициди при отглеждането на земеделски култури, като палмово масло и соя например, причинява не само болести, но и не позволява на хората да упражняват правото си на достъп до подходяща, питателна храна, както и правото на здраве. Тези права задължават държавите, които са членки на ООН, да въведат стандарти за качеството на храните. Употребата на пестициди има последици не само за крайните потребители, но и за еко системите в близост до посевите, влияейки негативно върху флората и фауната. Нарушението на стандартите повишава разходите на различните правителства и застрашава както обществото, така и природата. Редица международни споразумения, целящи опазване на околната среда, приканват към преход към по-безопасни алтернативи на пестицидите. Основната цел е промотирането и въвеждането в употреба на агроекологията – замяна на химикалите с биология, което е поредпоставка за устойчиви агрикултури.

Photo: GWP

Крайният потребител е застрашен, тъй като етикетите на храните не винаги упоменават, че при прозивдоството им са използвани пестициди, а дори и това да е посочено, то не винаги е написано ясно или с подходящ шрифт. Важно е да се отбележи, че дори в страни, където употребата на пестициди е забранена, рискът от замърсяване остава и за бъдещите десетилетия, тъй като тези химикали продължават да се натрупват в хранителните източници.

Основният аргумент, който се изтъква в полза на пестицидите, е необходимостта от по-голям добив на земеделски култури, който да отговаря на непрекъснато растящия брой на населението на планетата. Но макар и да задоволява едни нужди (предимно тези на прозиводителите, които реализират по-големи печалби), това не намалява процента на хората, които гладуват в различни краища на света – използването на пестициди се оказва краткосрочно и неефективно решение на проблем с огромни мащаби.

Усилията, които се полагат за борба с пестицидите, са значителни, но страдат и от пропуски – неефективни са в справянето с трансграничния глобален пазар на пестициди. Олигополът на предприятия от химическата индустрия е в огромни размери. Компаниите често оспорват произхода и истинността на доказателствата за вината им, се посочва още в доклада, заедно с редица други практики (финансиране на институции, които правят изследвания за вредата от пестицидите, и които с течение на времето стават зависими от тях; публично-частни партньорства, които поставят под въпрос вината на компаниите). Остава обаче въпросът за високата цена на печалбите и процъфтяващата търговия, и струва ли си тя да продължава да бъде плащана.

Източник: UN

Върху материала работи: Ивета Стоянова[:]