[:bg]Селските райони – място за просперитет и надежда[:]

0
900

[:bg]

Снимка: Asian Development Bank/ Камбоджа

“Инвестициите в селските райони са ключови за превръщането им в място за просперитет и надежда, където хората могат да живеят добре, а не да са принудени да мигрират“. Това заявява Гилбърт Хунгбо в едно от първите си интервюта след поемане на длъжността ръководител на Международния фонд за развитие на селското стопанство (IFAD).

Предоставянето на възможности за младежите в селските райони би предотвратило бягството им в градовете. Превръщането на селското стопанство в занимание с приличен доход е част от борбата с бедността. „Ние трябва да работим за справяне с тези трудности, така че младите хора да могат да бъдат щастливи в селска обстановка, вместо да търсят път към столицата или преместване извън страната си“, казва още Хунгбо. Действията в тази посока надграждат усилията за осигуряване на продоволствена сигурност.

Гилбърт Хунгбо/ Снимка: ILO in Asia and the Pacific

Инвестирането в най-уязвимите общности в света би намалило нестабилността и конфликтите между хората.

Приоритет на Гилбърт Хунгбо като директор на IFAD остава гарантирането, че фондът разполага с необходимите ресурси, за да инвестира в селските райони.

Източник: UN

Върху материала работи: Ивета Стоянова[:]