Спад в притока на мигранти, пристигащи в Гърция

0
1207

55e068dc6Снимка: A. McConnell/ © UNHCR

През месец март се наблюдава значителен спад в броя на пристигналите мигранти на гръцките острови, това съобщава Европейската агенция за контрол на външните граници „Фронтекс“. Причините най-вероятно са влизането в сила на споразумението между Европейския съюз и Турция, стриктният граничен контрол, наложен от властите в Македония по границите с Гърция, както и последната операция на НАТО в Егейско море за пресичане дейността на трафикантите.

Броят на всички засечени мигранти, прекосили границите на ЕС по Източното средиземноморие за месец март, достигна 26 460 д., което е по-малко от половината засечени през месец февруари.

По линия на споразумението между ЕС-Турция Гърция обяви, че след 20 март ще връща по-голямата част от мигрантите, които пристигат на островите й. За последните 11 дни на март в гръцката държава с пристигнали 3 500 мигранта. За сравнение само между 1 и 20 март са засечени 22 900 д. Въпреки това, приблизително три пъти се е повишил притокът на мигранти в сравнение със същия период през 2015 г.

„(…) Първоначалните данни сочат, че последните мерки и действия на Европейската комисия, Гърция, Турция и агенциите на ЕС доведоха до подобряване на контрола по външните граници и се положи началото на по-доброто управление на мигрантските потоци, чрез по-рационален и справедлив начин.”, споделя изпълнителният директор на агенция „Фронтекс” Фабрис Ладжери.

Този месец агенция „Фронтекс” е подпомогнала гръцката страна за транспортирането на 325 мигранти в Турция.

Най-голям дял от пристигащите по гръцките острови мигранти продължават да са сирийци, афганистанци и иракчани.

Западни Балкани

След като Македония значително намали броя на мигрантите, които допусна да влезнат на нейна територия от гръцката граница, засечените нелегални преминавания на външните граници на ЕС по Западните Балкани за месец март спадна с 90% в сравнение с предишния месец. Засечените нелегални мигранти са 4 930 д.

Централно средиземноморие

Междувременно, подобряването на атмосферните условия доведе до удвояване на броя на мигрантите, пристигнали по море в Италия през март месец, в сравнение с февруари. За целия месец март са засечени 9 600 д., в сравнение с 2 283 д. през същия месец 2015 г.

Почти всички от засечените мигранти по този път са от Субсахарска Африка, главно нигерийци, сомалийци и гамбийци.

Не се наблюдава значително преразпределение на мигранти от други пътища, особено от източно-средиземноморския, към централно-средиземноморския.

Данните показват броя на засечените опити за нелегално влизане по външната граница на Европейския съюз. Един и същи човек може да пробва неколкократно от различни места да навлезе на територията на Съюза.

Превод: Виолета Върбанова

Източник: Frontex