[:bg]Устойчивото управлeние на почвите – нов подход към справяне с климатичните промени[:]

0
1081

[:bg]

Снимка: Adam Cohn

Правото на прехрана и свобода от глад е основно човешко право, за осигуряването на което организациите на ООН полагат дългогодишни усилия. За  да има обаче осигурена храна, на първо място трябва да се следи за правилната обработка на почвите. Организацията по прехрана и земеделие към ООН (FAO) изтъква и още една важна полза от правилната обработка на почвите – борба с глобалното затопляне.

В последно време усилията на FAO са насочени към проучване на спосособите за добив на дърва за огрев, обработка на почвите и оповестяване на вредите, които неправилните методи причиняват. Оказва се, че е възможна промяна, която оптимизира процеса и същевременно допринася за справяне с  последиците от глобалното затопляне. Нивата на въглерод в слой почва, дебел само 1 метър, са почти два пъти повече от нивата на този газ в атмосферата. При производство на дървени въглища с неефектвини технологии и неустойчиви ресурси, се освобождават емисии от парникови газове, достигащи до 9 пъти еквивалента на въглероден диоксид, и то само за 1 кг получени дървени въглища.  Доклад на организацията посочва, че проблемът се наблюдава най-вече в Субсахарска Африка, Югоизточна Азия и Южна Америка.

По време на отбелязването на Международния ден на горите (21-и март), на официална церемония в Рим, генералният директор на Организацията за прехрана и земеделие Жозе Грациано да Силва заяви, че превръщането на дървената енергия в зелена има огромен потенциал за намаляване на емисиите от парникови газове и за подобряване на живота в селските райони. За повече от 2 милиарда души по света дървената енергия е гаранция за сготвена храна, чиста вода и топла къща, като същевременно до 7 процента от парниковите газове в глобален мащаб са причинени от употребата на дърва и дървени въглища за огрев. Обрабоването на почвите в момента е неустойчиво, което води до освобождаване на по-високи емисии от парникови газове в атмосферата. Да Силва подчерта още, че са необходими нови технологии за преобразуване на енергия, какъвто е например проектът в Южен Судан, който е финансиран от Организацията за храна и земеделски култури и нейни партньори. „Достъпът до надежна и модерна енергия е една от целите за устойчиво развитие и е от основно значение за справяне с последиците от климатичните промени и изкореняването на глада и бедността“, заяви още той.

В бъдеще допълнителна ефективност може да се постигне чрез оптимална употреба на въглищата – например трансфромиране на въглищната пепел в брикети. Необходимостта от устойчиво прозиведени въглища би довела и до възможности за повторно залесяване. Доказателства, събрани от Организацията за прехрана и земеделие посочват още, че екологизирането на процеса би довело до реинвестиране на суми до 3.9 милиарда долара, тъй като към настоящия момент секторът е слабо регулиран.

Кратко видео, разпространено в интернет, обяснява нагледно какви са последиците от неправилна обработка на почвите и как може да се достигне до намаляване на вредните парникови емисии.

Източник: FAO

Върху материала работи: Ивета Стоянова[:]