[:bg]Цел 8 – Достойна работа и икономически растеж[:]

0
1499

[:bg]

Каква е целта тук? Да се насърчава всеобщ и устойчив икономически растеж, трудова заетост и достойни условия на труд за всички.

Как? Изкореняването на бедността е възможно само чрез стабилни и добре платени работни места. Близо 2,2 милиарда души живеят под прага на бедността в САЩ.

Колко хора са безработни? Според Международната организация на труда (МОТ) повече от 204 милиона души са били безработни до 2015 г. Глобалната безработица се е увеличила от 170 милиона души през 2007 г. на близо 202 милиона през 2012 г., от които около 75 милиона са млади жени и мъже.

Само за да се справим с нарастването на населението в трудоспособна възраст в световен мащаб са необходими 470 милиона работни места за новите участници на пазара на труда между 2016 и 2030 г.,. Това е около 30 милиона годишно.

Ако всички имат работа, крайната бедност ще свърши? Освен създаването на работни места, трябва да подобрим условията и за 780 милиона жени и мъже, които работят, но не печелят достатъчно, за да се прекрати бедността им. Освен това жените и момичетата трябва да имат равен достъп до предоставяните възможности на мъжете и момчетата за заетост.

Защо има значение за мен? Обществото като цяло има полза, когато повече хора са продуктивни и допринасят за растежа на тяхната страна. Производствената заетост и „достоен труд“ са ключови елементи за постигането на справедлива глобализация и намаляване на бедността. Освен това безработицата може да доведе до безредици и да наруши мира, ако остане неадресирана.

Какво означава „прилична работа“? Справедливата работа означава възможности за всички да получат продуктивна работа, която да осигурява справедлив доход, сигурност на работното място и социална защита на семействата, по-добри перспективи за личностно развитие и социална интеграция. Също така е важно всички жени и мъже да имат равни възможности на работното място.

Какво можем да направим, за да отстраним тези проблеми? Осигуряването на най-добрата възможност за младежта да премине към прилична работа изисква инвестиции в образование и обучение с възможно най-високо качество. Трябва да  бъдат предоставени на младите хора умения, които отговарят на изискванията на пазара на труда, като едновременно имат достъп до социална защита и основни услуги, независимо от техния договор. Нужно е и изравняване на условията, така че всички млади хора да могат да постигнат продуктивна заетост

Безработица в България

С 10 000 души е намалял броят на регистрираните безработни младежи в България за последната година. Това сочат данните, представени на съвместна кръгла маса, организирана от Европейската сметна палата и Сметната палата на България, предава БГНЕС.

[:]