[:bg]Цел 9: Устойчива инфраструктура, иновация и индустриализация [:]

0
1496

[:bg] 

Изграждане на гъвкава инфраструктура и насърчаване на приобщаваща и устойчива индустриализация и иновация

Технологичният напредък ни помага да се справим с големи глобални предизвикателства, като създаване на работни места и повишаване на енергийната ефективност. Светът става все по-взаимосвързан и проспериращ благодарение на интернет. Колкото повече сме свързани, толкова повече можем да се възползваме от мъдростта и приноса на хората навсякъде по света. И все пак четири милиарда души нямат възможността да се свържат онлайн, по-голямата част от тях в развиващите се страни. Поради това, преодоляването на цифровото разделение, насърчаването на устойчиви индустрии и инвестирането в научни изследвания и иновации са важни начини за улесняване на устойчивото развитие.

Защо?

Икономическият растеж, социалното развитие и действията в областта на климата са силно зависими от инвестициите в инфраструктура, устойчивото промишлено развитие и технологичния прогрес. С оглед на бързо променящия се глобален икономически ландшафт и нарастващите неравенства, устойчивият растеж трябва да включва индустриализацията, която преди всичко предоставя възможности, достъпни за всички хора, подкрепяна от иновациите и устойчивата инфраструктура.

И така, какъв е проблемът?

Основната инфраструктура като пътища, информационни и комуникационни технологии, канализация, електричество и вода остава оскъдна в много развиващи се страни. Приблизително 1 до 1,15 милиарда души нямат достъп до надеждни телефонни услуги. 2,5 милиарда души по света нямат достъп до основни хигиенни условия и почти 800 милиона нямат достъп до вода. В развиващите се страни едва 30% от селскостопанската продукция претърпява промишлена обработка

Защо това е важно за мен?

Става въпрос за нашето препитание. Нарастването на новите индустрии означава подобряване на стандарта на живот за много от нас. Също така, ако секторите се стремят към устойчивост, този подход ще има положителен ефект върху околната среда. Изменението на климата засяга всички нас.

Каква е цената на бездействието?

Цената е твърде висока. Прекратяването на бедността би било по-трудно, предвид ролята на индустрията като основен двигател на глобалната програма за развитие, насочена към изкореняване на бедността и насърчаване на устойчивото развитие. Освен това, липсата на подобряване на инфраструктурата и на насърчаване на технологичните иновации може да допринесе за лошо здравеопазване, неадекватна хигиена и ограничен достъп до образование.

Как можем да помогнем?

Създаване на стандарти и насърчаване на регулации, които гарантират, че фирмените проекти и инициативи се управляват по устойчив начин. Също така, сътрудничество с НПО и публичния сектор, за да подпомогне насърчаването на устойчивия растеж в развиващите се страни.[:]