[:bg]22 април – Международен ден на Земята[:]

0
950

[:bg]

Снимка: World Meteorological Organisation

В календара на ООН 22 април е отбелязан като Международен ден на Земята. Денят е признат от Орагнизацията и се чества ежегодно от 2009 г. насам, като основната му цел е да напомни на хората, че тази планета е наш дом и нейните екосистеми и ресурси ни осигуряват живот и препитание. Денят на Земята е и подсещане за подписаната през 1992 г. Декларация от Рио, която призовава за хармония с майката природа – постигане на справедливо и равнопоставено разпределение на ресурсите и възстановяване на екологичното равновесие., задоволяване на нуждите на сегашните поколения, без да се излага на риск способността на бъдещите поколения да посрещнат своите нужди – с други думи, по-добро качество на живот за всички, сега и в бъдеще.

Международният ден на Земята цели да запознае обществеността с актуалните природни проблеми и катаклизми. Темата тази година е „Екологична и климатична грамотност“.  Организаторите залагат на идеята, че познаването на проблема в дълбочина е и предпоставка за предприемане на действия по решаването му. Общество, което е запознато с климатичните промени и непосредствената заплаха за природата, би могло да се вдъхнови за действия в нейна полза, разработване на зелени политики и закони.  Дългосрочната цел е да се постигне глобална екологична и климатична грамотност до 2020 г.

Специална интернет платформа предоставя възможности за участие на местно ниво, както на институции, така и на самите граждани. Качени са материали по темата за екология и климатични промени, подходящи за хора на всякаква възраст.

В чест на Международния ден на Земята НАСА, Американската агенция за космически изследвания, предоставя възможност за виртуално „осиновяване“ на парче земя от всяка част на света. Всеки осиновител получава сертификат и възможност да проучи не само своето, но и други места на картата чрез кадри и данни от сателитите на НАСА. Информацията може да бъде споделена в социалните мрежи. Водеща е идеята, че планетата е наша и сами трябва да се грижим за нея.

Източници: UN, Earth Day, NASA

Върху материала работи: Ивета Стоянова[:]