50 години грижа за околната среда

0
480

Програмата на ООН за околната среда (UNEP) отбелязва своята 50-годишнина

Министрите на околната среда от 175 държави приеха историческа резолюция за прекратяване на замърсяването с пластмаса и за приемане на правно обвързващо споразумение до края на 2024 г. Резолюцията се отнася до пълния жизнен цикъл на пластмасата, включително нейното производство, проектиране и рециклиране. Според изпълнителния директор на Програмата на ООН за околната среда, Ингер Андерсен, споразумението за пластмасата ще е едно от най-важните решения на международната общност след Парижкото споразумение за климата.

Петата сесия на Асамблеята на ООН по околна среда (UNEA-5.2) се проведе в столицата на Кения, Найроби, докато светът е съсредоточил вниманието си към войната в Украйна. Това е управляващият орган на Програмата на ООН за околната среда (UNEP). В създадената през 2012 г. на мястото на съществувалия дотогава Управителен съвет асамблея членуват всички 193 държави-членки на ООН.

UNEA е срещата на най-високо ниво за състоянието на околната среда. Една от основните ѝ предимства е, че тя не се фокусира само върху един аспект на околната среда, а обхваща широк кръг от въпроси, сектори и региони. Въпреки че резолюциите, приети в UNEA, не са правно обвързващи, те представляват колективното мислене по преобладаващи екологични проблеми, изграждат консенсус и са жизненоважна първа стъпка в необходимостта от действие.

Заплашителна тройна планетарна криза е предмет на внимание в UNEA-5

Провежданата сега сесия идва след първата глобална среща по екологични теми – Конференцията на ООН за изменението на климата в Глазгоу (COP26). На сесията се обсъжда така наречената тройна планетарна криза: на изменението на климата, загубата на биоразнообразието и замърсяването и отпадъците.

Един от най-интересните аспекти на тази асамблея е възможното създаване на междуправителствен комитет за преговори, който да допринесе за глобално правно обвързващо споразумение за справяне със замърсяването с пластмаса. Има заявка в подкрепа на подобно решение от страна на големия световен бизнес. През януари 2022  г. над 70 големи компании настояха за пакт за свиване на производството на пластмаса.

Екологичното измерение на Целите на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. е във фокуса на UNEP@50

В продължение на UNEA-5.2 международната общност ще отбележи 50 години от създаването на Програмата на ООН за околната среда (UNEP). UNEP е създадена с Резолюция 2997 на ОС на ООН, вследствие от решение на свиканата през 1972 г. Конференция на ООН за околната среда на човека (Стокхолмската конференция). На тази конференция са обсъдени теми като замърсяване, морски живот, защита на ресурсите, промени в околната среда и бедствия, свързани с природни и биологични промени и е приета Декларация за околната среда на човека (Декларация от Стокхолм).

Принос за създаването на организацията има канадският дипломат Морис Стронг, който управлява UNEP успешно като изпълнителен директор до 1975 г. В неговия мандат е подготвено създаването на Програмата за регионалните морета, описвана като короната на екологичната дипломация. Сега 143 държави участват в 13 регионални морски програми, включително програма за Черноморието.

Морис Стронг на брифинг в Ню Йорк през 1974 г. информира кореспондентите за приключилата сесия на Управителния съвет на UNEP в Найроби

В продължение на 50 години Програмата на ООН за околната среда (UNEP) координира усилията в световен мащаб за справяне с най-големите екологични предизвикателства на планетата. Това глобално сътрудничество помогна за възстановяването на озоновия слой, постепенното премахване на оловното гориво и спирането на изчезването на застрашени видове.

UNEP спонсорира разработването на програми за инвестициони  заеми  за изграждане на фотоволтаични централи, така наречените слънчеви заеми. UNEP е партньор-основател на Платформата за ускоряване на кръговата икономика, която е публично-частно партньорство на над 50 световни организации и правителства. UNEP е ключов играч в глобалното движение за забавяне на обезлесяването.

По време на миналогодишната климатична конференция COP26, UNEP работи за стимулиране на незабавни действия на страните за намаляване на емисиите на парникови газове, за ограничаване на въздействията върху климата на явления като загубата на морски лед, екстремни метеорологични явления, които ускоряват глобалното затопляне и променят климатичните модели.

Срещата на високо равнище UNEP@50 ще се използва за приемане на политическата декларация в съответствие с резолюция 73/333 на Общото събрание на ООН от 30 август 2019 г. за засилване на прилагането на международното право в областта на околната среда и международното управление на околната среда.

Асамблеята прие общо 14 резолюции, две декларации и едно решение за ограничаване на замърсяването и за опазване и възстановяване на природата.

В заключителните си думи изпълнителният директор на UNEP Ингер Андерсен припомни думи на шведския премиер Улоф Палме – един от гигантите, помогнали за създаването на UNEP. Тя заяви: „Нека носим тези думи със себе си – в умовете си, сърцата, съвестта си. Нека ги пренесем в съвременния свят и да действаме според тях, за да можем да живеем заедно „като един народ, на една планета, в мир с природата и един с друг“.