Близо 7 трилиона долара публично и частно финансиране всяка година подкрепя дейности, които пряко вредят на природата – около 30 пъти повече от сумата, изразходвана за решения за опазването на околната среда, според шокиращ доклад на ООН, публикуван в събота на COP28 в Дубай.
Докладът на Програмата на ООН за околната среда (UNEP) разкрива, че въпреки десетилетията призиви за прекратяване на финансовите потоци към сектори, които вредят на някои от най-ценните активи на човечеството, тези инвестиции в момента възлизат на колосалните 7% от световния БВП.
Оповестяването на доклада в събота идва в момент, когато преговорите по заключителния текст на Конференцията на ООН за изменението на климата (КОП28)  навлизат във финалната си фаза. Планирано е КОП28 да приключи във вторник – 12 декември.
Тазгодишният отчет за състоянието на финансите за природата е първото подобно проучване, което се фокусира върху „отрицателните за природата финансови потоци“ и подчертава неотложната необходимост за справяне с взаимосвързаните кризи на изменението на климата и загубата на биологично разнообразие.
Екологизиране на финансите
Един от партньорите на Организацията на ООН за околната среда, които са участвали в подготвянето на доклада, е Global Canopy.
Нейният изпълнителен директор, Ники Мардас, каза пред UN News, че има група компании или финансови институции, които могат да правят положителни за природата инвестиции „и вдигат голям шум около това, но дори не са наясно с излагането си на отрицателни за природата [инвестиции], особено по-надолу по техните вериги за доставки.“
Той подчерта, че докато тези компании несъмнено трябва да продължат да правят положителни инвестиции, те също трябва да свършат тежката и сложна работа, за да разберат как могат да държат под контрол проблема с отрицателните инвестиции. Те трябва да започнат да се справят с това „не като се измъкнат и не чрез продажба, а чрез ангажиране на компании в техните вериги за доставки, така че да променят своето поведение“.
Г-н Мардас даде пример за противодействие на обезлесяването, което стои „в основата“ на всяко усилие за постигане на нетна нула (това означава, че не се добавя към количеството парникови газове и се получава баланс чрез намаляване на емисиите), но само 20% от над 700-те финансови институции, които са поели ангажименти за нетна нула като част от Глазгоуския финансов алианс „са предприели каквито и да било действия за обезлесяването“.
 
„Най-важното действие, което можем да предприемем за природата, климата и хората, е екологичното финансиране. Трябва да финансираме зелено, но също така трябва да озеленим тези $7 трилиона финанси. В противен случай винаги ще останем в тази примка“, добави той.
Обръщане на вълната
На пресконференция в Дубай ръководителят на клона „Природа за климата“ на Организацията на ООН за околната среда, Мирей Атала, заяви, че докладът показва как климатичната криза все още изпреварва усилията за нейното ограничаване.
Според нея финансите са „най-важният фактор и без пари да текат в правилната посока, не можем да постигнем целите, които сме си поставили“ на Конференцията в Рио през 1992 г. за справяне с взаимосвързаните предизвикателства на изменението на климата, опустиняването и загубата на биоразнообразие.
Гжа Атала казва, че Организацията на ООН за околната среда иска да използва данните, за да покаже, че парите, използвани за увреждане на природата, могат и трябва да бъдат насочени към това да имат положително въздействие, и подчертава, че COP28 трябва да бъде повратната точка.
Говорейки пред UN News, тя твърди, че хроничното недостатъчно финансиране на природосъобразни решения не се дължи на липсата на средства, а на фактът, че „парите отиват в грешна посока“.
Тя повтори, че убеждаването на частните компании да направят правилните инвестиции изисква въвеждането на необходимите правни рамки в подкрепа на насочването на средствата.
Превод : Кристияна Генадиева
Източник : UN News
UNA News е вече във Вайбър и Телеграм!