Обръщение на посланик Владимир Сотиров по повод 24 октомври – Деня на ООН

0
475

Отбелязваме 76 години от създаването на ООН и го правим с вяра в значението на световната организация и в способността ѝ да намира решения чрез още по-ефективно многостранно сътрудничество. 

Ролята на ООН в съвременния свят е подложена на изпитание. Това налага да се умножат усилията за поддържане и укрепване на международния мир и сигурност, утвърждаване и гарантиране правата на човека и основните свободи, съдействие на устойчивото развитие.

Ние в Дружеството за Обединените нации събираме поколения ангажирани с международните проблеми граждани, с основната мисия да популяризираме дейността и решенията на ООН, свързани с преодоляване проблемите на съвременния свят.

Ние сме част от семейството на ООН в България и като членове на Световната федерация на асоциациите за ООН сме директната връзка между търсенето на решения за света на глобално и национално равнище. Своята дейност ние осъществяваме в тясно сътрудничество и с подкрепата на Министерството на външните работи.

Ние работим активно с млади хора и повече от десет години изпращаме българските младежки делегати да представят позициите на младите българи пред най-високите форуми на ООН, активизираме мрежата от ученически клубове за ООН в над 25 града в България. Своята разностранна и активна дейност Дружеството за ООН в България осъществява в една сложна обстановка, създадена от пандемията, породена от Ковид-19.

На 24 октомври отбелязваме Деня на ООН. Ще го отпразнуваме и тази година заедно с цялото семейство на световната организация, представено в България – Детския фонд на ООН, Върховния комисариат на ООН за бежанците, Международната организация по миграцията, Световната здравна организация, Световната банка и Международния валутен фонд. 

Потребността днес да работим и намираме решения заедно в един глобален и взаимно свързан свят е по-голяма от всякога. Ето защо с надежда ви каня да се присъедините към дискусията, която ще се проведе на 24 октомври от 15 часа и с която да се поздравим с Международния ден на ООН.

Видеото можете да намерите тук: https://www.youtube.com/watch?v=bJFyiFZBXfA&ab_channel=UnitedNationsAssociationofBulgaria