Консултации за вземане на политически решения с младите хора – бъдещето на една държава

0
640

Проучване на „U-Report” търси отговорите на млади хора по темата 

Според социолога Максим Молино в глобален мащаб се отделя достатъчно внимание на подрастващите. В статия за УНИЦЕФ тя пише, че нуждите на подрастващите обикновено се включват в политическите доклади за деца или възрастни, но често им е отнемана възможността да допринесат за бъдещето на държавата си. 

Развитието на младежката политика е неразделна част от мисията на Съвета на Европа.

Той пише доклада Европейскат рамка за младежка политика, от който става ясно, че през последните десетилетия се наблюдават две противоположни тенденции сред младите хора. От една страна, има драстичен спад в гласуването по време на избори, липса на доверие към политиците, ниско участие в политически партии и в политически младежки организации. От друга страна, проучвания в цяла Европа показват повишен „общ интерес“ към политиката, паралелно с мобилизиране на младите хора в масови и глобални движения, акции, протести, кампании в интернет, избор на начин на живот в полза на устойчивото развитие. 

На младите хора им липсва глас и представителство при вземането на решения.  Консултациите с тях относно въпроси, които ги засягат, като околната среда например, се провеждат много рядко. В тази и много други области продължаващото бездействие при справяне с нуждите и за отговор на стремежите на младите хора само задълбочава разочарованието, отчуждението и неудовлетвореността, което мнозина от тях изпитват. 

Едва ли е изненадващо, че младите хора протестират в много различни части на света, за да изискват повече политически действия по въпросите за околната среда и корупцията в управлението. Това ясно показва необходимостта от по-приобщаващи младежите подходи в политиката, включително повече консултации и представяне на младите хора в политическите дебати на нашето време, ангажиране по-пряко с техните стремежи и нужди. 

Междувременно у нас в изпълнение на чл. 4 от Закона за младежта е изготвен проект на Националната стратегия за младежта 2021-2030. Тя има за цел да дефинира основните и специфични цели и приоритети на държавната политика за младежта за периода 2021-2030 г., както и мерките за тяхното постигане.  

Препоръки по отношение на проекта дават Сдружение “Студенти в действие”, НЧ Бъдеще сега 2006, Сдружение “Ключ към щастие”, Националния младежки форум. 

Според Организацията на българските скаути младите хора не са само бъдещето на България – те са нейното настояще, затова страната трябва да им предложи по-добри възможности за живот и да предприема действия предвид техните безпокойства. 

На Портала за обществени консултации на Министрерския съвет се публикуват мненията и становищата по всички законопроекти.  

Част от исканията на Организацията на българските скаути са например:

– Гарантиране, че младите хора могат да повлияят адекватно на всички области на обществото и на всички части от процесите на вземане на решения. 

– Мерки за подкрепа на младежките и училищните съвети и други официални структури за младежко участие. 

Националният младежки форум също има становище (в три части) относно публичното обсъждане на проекта на Национална стратегия за младежта (2021-2030). Първата част от документа приветства новия проект. 

Втората част  отправя няколко препоръки за повишаване на нивото на гражданска ангажираност на младите хора,  участие в неформални групи у младежки организации, насърчаване създаването и развитието на младежки организации, клубове, структури и други.

Третата част заявява подкрепата на  Национален младежки форум, от който застават и зад становищата публикувани под новия проект на стратегия в портала за обществени консултации www.strategy.bg от НЧ Бъдеще сега 2006, Организация на българските скаути и Студенти в действие – организации членове на НМФ.

Проучване на  „U-Report”

Въпреки изготвения проект и исканията на младежките организации, „U-Report” научи, че през 2020 г. 96% от U-Репортерите искат да участват повече във вземането на политическите решения,  по темите, които ги засягат. 

За целта „U-Report” прави допитване до младите хора дали са участвали в някакви  консултации по политика досега. След обработените данни става ясно, че 70 % от  анкетираните нямат такъв опит.

Важно е да се отбележи, че 12% от запитаните не са сигурни дали са участвали в консултации, което означава, че някои млади хора не са запознати с процеса и смисъла на консултирането. След допълнително зададен въпрос в проучването се установява, че повечето U-Репортери имат някакъв опит. 

Почти 85% от младите хора съобщават, че не са участвали в консултации, защото не знаят за тяхното съществуване или нямат достъп до тях.

За целта от „U-Report” предоставят информация по темата във Viber чат с магическата дума „консултации“.  С нея ще получавате полезна информация дори след края на всяко допитване. Добавени са и конкретни стъпки за участие. Проверката на различните опции за получаване на информация в тази част от темата показва на  „U-Report”, че анкетираните разбират колко са важни и полезни консултациите и имат желание да участват в такива по-често.

Анкетата проверява в какво точно се състои опитът с консултации на U-Репортерите и в какви начини за консултиране са участвали. 

 

Общият сбор на процентите надвишава 100%, защото запитаните са имали възможност да посочат повече от един отговор. Най-висок процент на участие отчитат анкетите и допитванията, следвани от ученическите и младежките съвети и парламенти, в които участие имат или са имали почти 55% от младите хора. Най-нисък е процентът на начините за консултиране, където младите хора директно си взаимодействат с институции, експерти или хора, вземащи решения (като кмета). С обществени съвети към институциите, портала strategy.bg, консултативните съвети към кметовете на общини и различните срещи на общинските съвети опит имат едва между 12 и 15% от U-Репортерите.

Те са участвали и в други начини на консултиране като: консултации на местно (59%), национално (39%), европейско и международно ниво с по 16%. За консултация младите хора разбират най-често от социални мрежи, приятели и колеги и неправителствени организации. Значително по-малко информацията се набавя от сайтовете на институциите, което е важна обратна връзка за представителите на тези институции, които да предоставят съдържанието на информационните канали по-разбираемо. 

В допитването са се включили 300 U-Репортери, като процентът на момичетата и младите жени е дори по-висок от обикновено (77%). Най-силно е участието на младите хора в училищна възраст (14-19), които съставляват 50% от всички отговорили. Поради ниското участие на момчетата и младите мъже, както донякъде и на 23-29-годишните, резултатите от допитването по-скоро не са представителни за всички U-Репортери през ноември.

Какво е „U-Report“ и защо е важно? 

„U-Report България“ е част от глобална мрежа на УНИЦЕФ и партньори, където всяко дете и млад човек на възраст 14-29 години може да изрази мнението си по различни теми и да получава ценна информация от общите проучвания.

Мрежата използва популярния чат „Viber“, където регистрираните деца и младежи получават регулярни допитвания, полезна информация и препращане към различни услуги, подходящи за тях.

Съдържанието на всяко предложено допитване и всяка информация, както и всяка публична проява на „U-Report“, се обсъждат в широк кръг от организации, експерти, деца и млади хора, за да бъде възможно най-полезно. Резултатите от всяко допитване, както и всяка предложена на потребителите информация, са достъпни публично на сайта на U-Report за България.

Вижте как да се регистрирате и да давате вашето мнение ТУК.

Материала изготви: Кристина Минчева

Източници: UNICEF, Council of Europe, Портал за обществени комуникации към Министерски съвет, U-Report