Бан Ки-Мун: Експулсирането на служители на ООН от Судан – „сериозна загуба“

0
690
611752Ban_Kimoon
UN Photo/Rick Bajornas

Генералният секретар на ООН, Бан Ки-Мун, потвърди отново силната си опозиция срещу решението на Судан, да експулсира от страната двама висши служители на ООН, като призова правителството да преразгледа решението на съда.

„Изгонването на тези ключови служители на ООН, би представлявало сериозна загуба за хуманитарната и развиваща се общност на Судан, особено във време, когато  хуманитарните нужди се увеличават и страната е изправена пред значителни предизвикателства, свързани с нейното развитие,“ заяви Бан Ки-Мун на 31.12.2014 г.

В края на миналата седмица, на постоянният координатор на Организацията на обединените нации по хуманитарните въпроси (RC/HC), Али Ал-За‘тари, и регионалния директор към Програмата за развитие на ООН (UNDP), Ивон Хеле, бе наредено да напуснат Судан до 2 януари 2015 г.

Оттогава суданското правителство се съгласи да удължи крайния срок за заминаване на представителите, от 2 януари до края на месеца. ООН продължава да ангажира правителството на няколко нива, за да се получи обрат при решението.

„От съществено значение е ООН да продължи да извършва задълженията си в страната,“ заяви Бан Ки-Мун, като потвърди ангажимента на ООН за продуктивни и плодотворни работни отношения с правителството на Судан, в полза на народа, на базата на зачитане на суверенитета.

За тази цел, ООН разчита на пълното съдействие на правителството на Судан, за да могат всички структури на ООН и техните лидери, да изпълняват служебните си задължения.

 

Източник: UN News Centre

Изготвил: Светослава Димитрова