Български младежки делегат участва в работата на Икономическата комисия за Европа

0
389

Младежкият делегат на България към ООН Ангел Митков взе участие в регионалния форум по устойчиво развитие за Европа и Централна Азия, организиран от Икономическата комисия за Европа (една от петте регионални комисии на ООН). Форумът се проведе на 6 и 7 април в хибриден формат в Женева и Zoom.

В първия ден Ангел Митков се включи в кръгла маса, посветена на Цел 14 от Целите за устойчиво развитие на ООН – съхраняване на живота под водата. Участниците презентираха предварително подготвени доклади от различни инициативи в региона, свързани със съответната цел.

Във втория ден младежкият представител присъства на кръгла маса по цел 15 – живот на сушата, където основна тема на дискусията беше градското залесяване, градските гори и ролята им в живота на жителите. Бяха представени инициативи от Париж, Милано и Любляна.

По време на официалното закриване на форума голяма част от участващите държави отново изразиха солидарност с Украйна. Въпреки жестокия конфликт, форумът премина в конструктивен тон, фокусиран главно върху развитието и напредъка по постигане на Целите за устойчиво развитие на ООН след пандемията от КОВИД-19.

Въпреки ограничените възможности за взаимодействие между участниците от форума поради организационната структура на събитието, Ангел Митков участва активно в предварителната младежка среща. Тя се проведе на 01.04, като на нея се изготви общо изказване от младежки представители и неправителствени организации, което беше представено при откриването на Форума.

По време на предварителната среща българския младежки делегат препоръча по цел 14 (живот под водата) да се развитие мрежата от пречиствателни станции в региона, което да намали замърсяването на водите. По цел 15 (живот на сушата) той застъпи убеждението, че са нужни по-активни политики по отношение на залесяването и спирането на масовата сеч в общоевропейски план. Предложението за акцентиране върху обезлесяването като сериозен проблем бе прието и включено във финалната редакция на документа.