България ще стане страна по новата Конвенция за продоволствено подпомагане

0
813

България ще подпише новата Конвенция за продоволствено подпомагане повреме на 67-ата сесия на Общото събрание на ООН (25.09. – 05.10.2012 г.)

Конвенцията за продоволствената помощ е многостранно споразумение, което първоначално влиза в сила през 60-те години на 20-ти век като инструмент за координирано и приемливо прехвърляне на селскостопански излишъци от развитите страни към нуждаещи се развиващи се страни. На 14 декември 2010 г. страните по FAC (Food Assistance Convention) от 1999 г. — САЩ, Канада, Япония, Швейцария, Австралия и ЕС — се съгласяват да проведат преговори за нова Конвенция с цел да се предостави подходящо и ефективно продоволствено подпомагане на уязвимите части от населението въз основа на установените нужди.Преговорите приключват успешно на 25 април 2012 г. От името на ЕС новата Конвенция бе подписана през август от оглавяващия Комисията  за международното сътрудничество, хуманитарната помощ, реакция при кризи комисар – Кристалина Георгиева.

Конвенцията ще влезе в сила на 1 януари 2013 г., ако бъде ратифицирана от пет от подписалите я държави до 30 ноември 2012 г. Конвенцията ще бъде открита за подписване до 31 декември 2012 г.

Повече за съдържанието на конвенцията можете да немерите тук : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0378:FIN:BG:HTML

Източник:

http://www.neurope.eu/article/bulgaria-sign-fac