Българските младежки делегати в ООН отчитат успешен мандат

0
417

„България стои много добре в програмата „Български младежки делегати към ООН“ и получаваме много положителни отзиви за участието на българските младежки делегати в ООН“,  заяви заместник-министърът на външните работи на България Велислава Петрова на ежегодния зимен брифинг на българските младежки делегати към ООН, който се проведе днес в централата на министерството. Тя допълни, че инициативата за изпращане на български младежи за участие в работата на ООН допринася за овластяването на младите хора и изграждането на капацитет в свят на наслояващи се кризи, в който решенията им изискват млади хора с глобално мислене, готови да поемат инициативата. Според зам.-министър Петрова участието на млади хора от България в многостранни форуми, в които се дискутират предизвикателствата на днешния свят, може да даде много и страната ни може да вземем много от това.

Действащите делегати Ангел Митков и Мария Бадева направиха своя последен, а встъпващите в мандат делегати Виктория Савова и Цветелина Гарелова своя първи отчет за дейността си за последните 8 месеца пред официалните партньори на програмата.

През септември тази година Ангел Митков и Мария Бадева участваха в работата на Трети комитет на ООН по време на 77-та сесия на Общото събрание на организацията в Ню Йорк. Това е първото участие на български младежки делегати на живо от 2019 г. насам, тъй като участие в сесиите на живо през последните 3 години беше възпрепятствано от пандемията от COVID-19. В рамките на участието си Ангел и Мария направиха изказване от името на Република България, в което посочиха приоритетните области, идентифицирани в ежегодната национална анкета на българските младежки делегати, както и се включиха в редица събития.

Младежките делегати организираха и участваха в десетки събития в страната и чужбина през последните 8 месеца, сред които националната младежка конференция „Младежко участие“ в София, организиране на работилница „Placemaking with youths“ и международният младежки фестивал „Действай и въздействай“ в Пловдив, дейности в Бургас, Перник и други. Сред международните прояви на българските младежки делегати бяха участието в 43. Конгрес на местните и регионалните власти на Съвета на Европа, в десетото издание на Световния форум по демокрация (гр. Страсбург), както и форуми в Истанбул и Пекин.

Новоизбраните делегати с мандат 2022-2023 г. – Виктория Савова и Цветелина Гарелова – се подготвят щателно за своя активен мандат през следващите 12 месеца. През октомври те сформираха екипа си от доброволци, който ще ги подкрепя в тяхната дейност, а в края на ноември стартира и тяхната национална анкета, с която да идентифицират проблемите на българската младеж. Анкетата се разпространява онлайн сред широк кръг младежи между 15 и 24 години, които учат и/или работят. За момента в анкетата образованието и заетостта се очертават като теми, които имат най-голямо значение за младите хора.

Мандатът на българските младежки делегати е 18 месеца – 6 от тях са пасивен, докато работи предишният тандем, и 12 активен мандат. Програмата „Български младежки делегати“ вече има 15-годишна история и позволява на двама български младежи, селектирани след конкурс в четири кръга, да участват в работата на Третия комитет на ООН като членове на националната ни делегация и да изложат гледната точка на българската младеж. Програмата е оценявана изключително високо от международните ни партньори.

Дружество на ООН в България благодари на всички свои партньори и най-вече на Министерство на външните работи за оказаната подкрепа, без която програмата не би могла да съществува.