Българските младежи към ООН: „Младите са двигател на промяната и трябва да бъдат включени активно в изграждането на общото бъдеще“

0
198

Постигането на Целите за устойчиво развитие до 2030-а г. изисква спешни мерки. Тези мерки обаче зависят от индивидуалната отдаденост и от координацията между правителствата, неправителствените организации и частните компании.

Това заявиха Цветелина Гарелова и Виктория Савова пред 78-ата сесия на Трети комитет на Общото събрание в Ню Йорк.

Българските младежки делегати бяха на работна визита в ООН за периода 27.09- 06.10.2023-а година. Те пристигнаха седмица след посещението на президента Румен Радев и Министъра на външните работи Мария Габриел,  които присъстваха на политически форум на високо равнище под егидата на Общото събрание на ООН.

Виктория Савова
Цветелина Гарелова

Младежките делегати направиха изказване от името на българската младеж по време на общ дебат на страните-членки, на тема  „Постигане на дневен ред 2030 „. Цветелина и Виктория споделиха своите наблюдения на база пътувания из България и срещи с младите хора, които остават слабо запознати с Целите за устойчиво развитие на ООН. Делегатите предложиха и конкретни решения как всеки може да допринесе за постигането на целите. Двуезичното им изказване на английски и френски завърши с призив за дейности, насочени към по-добра информираност и координирана съвместна работа между правителства, сектори и различните поколения. 

Въпреки че изказването на на младежките делегати пред международната общност е сред най-важните дейности по време на пътуването им до Ню Йорк, те участват и на всички събития, свързани с младежките политики. Те се запознават с младежки делегати и от други държави, обменят опит и добри практики.  По време на сегашното си участие, Цветелина и Виктория подготвиха и опознавателен видеоклип за централата на ООН, който скоро ще споделят в социалните мрежи.

Това бе третото работно посещение на български младежки делегати тази година. Още през февруари те присъстваха на Комисията по социално развитие (КСР), където направиха изявление относно темите за образованието и заетостта и по-конкретно прехода между академичния и професионален живот. Те организираха и съпътстващо събитие, с подкрепата на Постоянното представителство на България, което бе на тема „Забрана на неплатени стажове“. През април Цветелина участва на Младежки форум на Икономическата и социална комисия на ООН. Тя отново имаше възможността да представи българската гледна точка на тема „ Младежка заетост и намаляване на безработицата“.

Всички изказвания са написани на базата на работата, която делегатите извършват в България. Всяка година младежки делегати осъществяват национална анкета, с която определят своите приоритети на работа. Тази години приоритетните области са „Образование“, „Трудова Заетост“ и „Участие на младите в процесите по вземане на решения“. В допълнение, делегатите осъществяват множество събития из България, които организират самостоятелно или с подкрепата на партньорски организации.

Програмата „Български младежки делегати към ООН“ се координира от Дружеството за ООН в България с подкрепата на Министерството на външните работи.

За повече информация:

www.bgyouthdelegate.org

www.facebook.com/bgyouthdelegate                       |     questions@bgyouthdelegate.org

Лице за контакт:

Тодор Рогошев – координатор на Програмата „Български младежки делегати към ООН“

Tел.: 0888 44 84 85

E-mail: t.rogoshev@bgyouthdelegate.org  |           coordinator@bgyouthdeleagate.org

Програма  „Български младежки делегати към ООН”

Защото младите хора са решението, а не проблемът!