Започва набиране на участници за проекта „Млади репортери за мир“

0
588

На информационна среща, която се проведе на 6 октомври от 10:30 часа във Факултета за журналистика и масови комуникации на СУ „Св. Климент Охридски“ беше представен проектът „Млади журналисти за мир.“

Проектът е насочен към младежи между 18 и 29 години, които имат интерес в сферата на международната журналистика, международните отношения, прилагането на принципите на международното право и етичното и задълбочено отразяване на международни конфликти; достоверно представяне на информация.

Проектът ще даде възможност на участниците да посетят изработена специално за тях обучителна програма в рамките на три поредни еднодневни семинара, посветени на следните теми:

  • „ООН и международната система за мир и сигурност – потенциал за решаване на конфликта в Украйна“ – 3 декември 2022 г.
  • „Какво е журналистиката за мир и как да я практикуваме“ – 14 януари 2023 г.
  • „Противодействие на дезинформацията и права на човека“ – 4 февруари 2023 г.

Семинарите ще се проведат на живо и ще съчетаят лекции и практически упражнения за по-качественото развиване на уменията на участниците по време и между отделните семинари.

Проектът също така дава възможност за участие в конкурс за млади журналисти „Журналистика за мир“ и да спечелите от менторство и подкрепа от утвърдени университетски преподаватели по международни отношения и международна журналистика и с журналисти от практиката като: проф. Мария Нейкова, проф. Петранка Филева, доц. Ралица Ковачева, гл. ас. д-р Илия Вълков, Димитър Кенаров, Светослав Терзиев, Мариян Карагьозов и други.

Можете да кандидатствате като попълните този формуляр в срок до 16 октомври 2022 г. на посочения линк:

https://forms.gle/WNSJzMCQRc9eDfJA9

Вашите отговори ще помогнат на експертите ни да подготвят обученията по-качествено и спрямо вашите потребности.

Одобрените участници трябва да се включат поне в две от обучителните събития и да изпълнят предварителна задача преди началото на поредицата от семинари.

Храната и материалите по време на обученията се поемат от организаторите. Дружество за ООН в България може да покрие пътни разходи и разход за настаняване на ограничен брой участници от страната.

При въпроси може да пишете на имейл адрес: office@una.bg

Проект „Млади репортери за мир“ се реализира от екипа на Дружеството за ООН в България с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд „Активни граждани – България“ в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.