СЗО и МОТ призовават за спешни мерки за справяне с психичните проблеми на работното място

0
291

Световната здравна организация и Международната организация на труда призовават за предприемане на сериозни мерки за справяне с психичните проблеми, с които се сблъсква всеки втори работещ човек. Проучванията сочат, че поради депресията и тревожността на работното място годишно се губи равностойността на 12 милиона работни дни. Това струва на глобалната икономика близо един трилион долара.

 

Двете агенции на ООН представиха два нови проекта, чиято главна цел е справянето с мащабния проблем, а именно насоките на СЗО относно психичното здраве на работните места и подробно описание на политиката, която описва практическите стратегии за тази цел.

Насоките, относно предпазването на психичното здраве, препоръчват предприемането на адекватни мерки в справянето с редица опасности, които могат да ни повлияят- умора от тежък физически труд, лошо отношение и поведение, както и други негативни фактори, които могат да причинят стресова работна среда.

За първи път СЗО предложи на работодателите обучение, което ще спомогне в усилията им да създадат спокойна и продуктивна среда на своите работници, задоволявайки техните нужди в труден момент.

„Темата за психичното здраве е тема табу в работните среди“

Глобалният доклад за психичното здраве на СЗО, публикуван и разпространен през юни 2022 г., разкрива, че 15 на 100 от хората, достигнали трудоспособна възраст, страдат от психически проблеми, като през 2019 г. броят им достига един милиард.

Психологическото насилие, известно още като „психически тормоз“, е една от основните форми на тормоз на работното място и има отрицателно въздействие върху здравето. Въпреки това, темата за психичното здраве и разкриването на проблемите му, продължава да е табу в работните среди в глобален план.

Важни препоръки

СЗО препоръчва да се открият по-сигурни начини за задоволяване на нуждите на работниците, които страдат от някакъв психически проблем и предоставянето им на помощ, с цел  успешно да се върнат на работното си място. Организацията съветва  да се работи и в насока, която позволява интегрирането и ангажирането на хора с тежки психични разстройства в работната среда. Не на последно място,  това към което призовава, е твърдата намеса в опазването на здравето на работещите в здравната система, хуманитарните дейности и извънредни ситуации.

Инвестиране в превенцията срещу психичните разстройства

Двете агенции представиха план, който кристализира необходимите практически стратегии за правителствата, работодателите, работниците и съответните организации в публичния и частния сектор, с цел подкрепа в предотвратяването на зачестилите случаи на психични заболявания у хората. С оглед на това, генералният директор на Международната организация на труда, Гай Райдър, сподели: „Истината е, че създаването на сигурна и здравословна работна среда е от най- голяма важност, защото немалка  част от времето си хората прекарват на работните места. Затова трябва да инвестираме в изграждането на култура в обществото, която да предпазва от подобни заболявания и да промени работната среда, като изтрие стигматизирането и социалното отлъчване и гарантира безопасност и подкрепа на нуждаещите се.“

Проблеми

Конвенцията на МОТ (№155) относно здравето и безопасността по време на работа и Препоръка (№164) предоставят правни рамки за опазване на здравето и безопасността на работниците.

Според „Атласа на психичното здраве“ на СЗО, едва 35% от страните са изпълнили националната програма за подобряването на психичното здраве и предпазването от психични проблеми свързани с работата.

Друг важен проблем е разпространението на пандемията “COVID- 19”, която увеличи процентът на изпитващите тревожност и депресия до 25% в световен мащаб и неадекватността на правителствата по отношение на справянето с въздействието на пандемията върху психичното здраве на хората.

През 2020 г., правителствата от цял свят са изразходвали средно едва 2% от здравния бюджет за лечение на психичното здраве, докато страните с по- ниски средни доходи са изразходвали по- малко от 1% за тази област.

Превод: Мелиса Зеки

Източник: UNA News