Горите могат да предотвратят климатичните промени

0
235

Горите покриват 31% от територията на Земята, съхраняват приблизително 296 гигатона въглерод и са дом на голяма част от биоразнообразието на планетата. В началото на 26- тата сесия на комитета по горите в Рим, генералният директор на Световната организация по прехраната и земеделието на ООН призова за масовото залесяване и борба срещу заличаването им от лицето на Земята.

 

Сесията на комитета по горите се провежда от 3.10 до 7.10 в постоянното седалище в Рим, като в нея участват представители от различни държави и организации присъствено или чрез онлайн връзка. Тя служи като платформа за обмен на мнения и диалог между участниците, както и за предоставяне на предложения за работата на Организацията в горския сектор.

В своята откриваща реч, генералният директор на Световната организация по прехраната и земеделието на ООН, Шу Донио, сподели, че светът трябва да спре безразборното изсичане на горите и да започне да засажда дървета, за да превърне планетата Земя в по- зелено място за живот.

Горите са източник на фибри, гориво, храна и фураж, като осигуряват препитания на милиони хора, включително и на много бедни в различните краища на света.  Те спомагат за отслабването на процеса на промяна на климата, адаптират се към него и подобряват качеството на почвата, въздуха и водите. Организацията посочва, че ако горският ресурс се управлява по устойчив начин, горите могат да се превърнат в източник на възобновяеми суровини.

Необходимост от политическа воля

Шу Донио отбеляза и зачестилите случаи на природни бедствия- дълга суша, наводнения, пожари и бури. В същото време, изясни  вътрешната криза, породена от глобалната пандемия, рецесията, високите цени на хранителните продукти, фуража, горивата и торовете. Гладът продължава да расте, отразявайки задълбочаващите се неравенства. „Изсичането на горите и опустошението на зелените територии, заедно с последвалата загуба на богатото биоразнообразие, са причини за цялостното унищожение на околната среда. Това трябва да спре!“. Той добави, че трябва да приемем горите и дърветата като ключова част от решението, както е посочено и в Сеулската декларация за горите.

Остават само седем години до изпълнението на Програмата до 2030 г. и реализирането на целите за устойчиво развитие. „Нужно е да е се мобилизираме и да изпълним процедурите, като преди всичко ни е необходимо умело управление на политиката  и наличните решения.“

Горите- решението за справяне с климатичната криза

Едно от решенията, обобщено в „Състоянието на световния горски запас за 2022 г.“, на което ще се обърне важно внимание на 26-тата сесия, е спирането на изсичането на горите. „Ключът за справянето с климатичната криза е намаляването на емисиите на парниковите газове и опазването на повече от половината биологични видове на Земята.“

Сред останалите решения са: засаждането на дървета и подобряване на устойчивостта на екосистемите. Шу Донио поясни, че е възможно да се възстановят 1,5 млрд хектара от унищожените земи. „Нарастването на залесените територии може да доведе до растеж на икономическата устойчивост. Това е необходимо, за да се увеличи производителността и по този начин да се отговори на нарастващите нужди. Дърветата и храстите са изключително ценен възобновяем ресурс и важен източник на въглеродно-неутрални материали и дори въглеродно-положителни материали.“

Храната, добита от горите, е важен фактор за подобряване на продоволствената сигурност и храненето на хората, които живеят близо или дори далеч от тях.

Той също така подчерта значението на дребните собственици, местните общности и коренното население, които притежават или управляват близо един милиард хектара гори и земеделска земя в света и призова те да бъдат поставени в центъра на усилията за устойчиви агро- хранителни системи, от които горите и дърветата са неразделна част.

Превод: Мелиса Зеки

UNA News