Учебна програма, психично здраве и климатични промени – темите, които вълнуват младите

0
494

Maкар и все още с твърде малко житейски опит, младите в България имат какво да кажат. Те вече са все по-дейни и политически активни. Донякъде предпоставка за това са пандемията от COVID-19 и политическите трусове у нас. Кризите задълбочиха нуждата от осезаема промяна в живота ни, а младите искат не само да я наблюдават отстрани, но и да са част от осъществяването й.

Кои обаче са проблемите, които налагат нуждата от промяна? Кои са темите, които вълнуват младите и ги карат да питат и да търсят отговори и решения на въпросите си? След допитване от U-report младежите в България очертаха няколко приоритети в четири конкретни сфери (определени от U-репортерите по целия свят в предходно допитване като особено важни за младите), върху които да се работи, както и предложиха дейности, с които да се подпомогне развитието в тези сфери.

Учене и умения

По отношение на ученето и уменията в училище U-репортерите в България посочват, че най-важно е да бъдат включени нови предмети в училищната програма. На второ място те нареждат нуждата от обучение на учителите, както и по-добър достъп до технологиите в училище.

Същевременно с това съвсем малка част от анкетираните, смятат, че е нужна осъвременяване на методиката или пък цялостно актуализиране на учебната програма.
Впечатление правят и два коментара на избралите да отговорят по различен от посочените начини:

„По мои наблюдения голяма част от учениците се чувстват потиснати в часа по физическо и го посещават с нежелание и по задължение. Според мен, много важно е тези часове да бъдат организирани с по-голяма свобода на избор от страна на учениците и да се изискват по-малко неща от тях, защото нормативите са непосилни, а няколкото отборни игри, които се предлагат за практикуване, са до болка омръзнали и досадни, дори стресиращи в някои случаи за учениците. […] Вместо децата да се стимулират да се движат, физическото прави точно обратното – отвращава ги от спорта.“

„Би трябвало стипендиите да са по-големи от 20-30 лева. […] Ако има по голяма стипендия децата ще са по стимулирани за обучение. Също така, ако примерно се завършат и двата срока с повече от 5 и 50, да бъдат освободени от ДЗИ (матура) по дадените предмети. Така е било едно време и децата са имали стимул за обучение.“

Младежите имат не само идеи за това какво трябва да се направи, но и конкретни предложения за това как да се стимулират младите в училище и по какъв начин да бъдат обновени училищните предмети. Те са единодушни, че трябва раздвижване в учебната програма и нов начин на преподаване. В линка има идеи и материали за учители от учители както за уменията, които да развиваме у учениците в 21. век, така и са споделени добри практики в класната стая. УНИЦЕФ и различни неправителствени организации развиват програми, с които да помогнат на училищата и учителите да организират новаторски и полезен за развитието на учениците учебен процес.

Климатични промени

Друга тема, която интересува младите са климатичните промени. За справянето с тях обаче младите не могат да откроят само едно решение. Явно те виждат борбата с климатичните промени като комплексен проблем, за който не е достатъчно да се работи в една област, а ще е необходим цялостен подход.

И все пак в тази сфера анкетираните отбелязват като особено важни четири теми. Първата е повишаване на информираността по темата, следвана от опазване на горите. Малко след тях се нарежда и темата за рециклирането, както и свеждането на употребата на пластмаса до минимум. За взаимосвързаността на отделните проблеми за справяне с климатичните проблеми свидетелства и следният коментар:

Трябва да бъдат въведени закони против хвърляне на фасове или каквито и да е пластмасови боклуци на земята, в горите. Трябва малките деца да бъдат запознати с проблемите на планетата ни. […]

За още информация по темата можете да погледнете:

  • Видеото от младежкия форум “Voice it”. Тази година втората част от събитието бе посветена изцяло на екологията, като е засегнато и рециклирането.
  • Сайта на ЕКОПАК, където обширно е обяснена темата за рециклирането и разделното събиране
  • Уебсайта на TED, където има както видеоматериали, така и полезни статии и мнения на експерти за устойчив начин за живот, за опазването на горите и животинските видове, за пластмасата и за всичко, което ви интересува в сферата.

Психично здраве

Младите смятат, че по отношение на психичното здраве трябва да се предприемат конкретни мерки. За 56% от анкетираните най-важната тема, свързана с психичното здраве са начини за подобряването му. 22% намират връзка между психичното здраве и дискриминацията, а 20% се вълнуват от горещи линии и услуги за психично здраве.

Сред преобладаващите свободни мнения си личи най-вече желанието на младите проблемите с психичното здраве да не са тема табу, а да се приемат по-толерантно от обществото.

Хората трябва да осмислят, че психичното здраве и любовта към себе си не е прищявка или признак на слабост на характера, а нещо, което е задължително човек да притежава, за да живее пълноценно и да е в хармония със себе си.“
„Психичното здраве не виждам да се толерира в България, доста по-възрастни не го приемат и те изкарват луд, а това не е така. Трябва според мен да се промени мнението за това какво представляват различните заболявания и че е напълно нормално и да не е табу тема пред връстници и родители.

Според доклад на УНИЦЕФ COVID-19 е задълбочил вече съществуващ проблем – младежите са се борили с тревожността и депресията още преди пандемията. Същевременно според последни данни повече от едно на всеки седем деца е диагностицирано с някакъв вид психично разстройство. Това означава, че все повече млади хора започват да усещат психически товар върху себе си от твърде ранна възраст и се нуждаят от внимание и подкрепа.

  • Всеки млад човек, който чувства, че са го налегнали непреодолими тежки мисли и иска да бъде чут – Националната телефонна линия за деца 116 111 работи денонощно.
  • В платформата Kabinet.bg също можете да получите емоционална подкрепа от професионални психотерапевти и социални работници. Всеки, който има нужда, може да си запази час за онлайн консултация по телефон, чат или имейл.
  • Тук можете да прочетете идеи за това как да се грижите за психичното си здраве.
  • А в платформата Voice of Youth, разработена от УНИЦЕФ, можете да видите съвети за това как да говорим по темата за психичното здраве, как да изразяваме чувствата си и как можем да бъдем полезни на човек, страдащ от психично разстройство.

Дискриминация

Последната сфера, за която младите репортери откроиха най-важните за тях теми е дискриминацията. Най-голям процент от младежите свързват дискриминацията с насилие и тормоз на работното място или в училище. Като следващ най-голям проблем те посочват дискриминирането на ЛГБТИ общността, последван от дискриминацията на хора с увреждания. На база на свободните отговори U-report добави и четвърти сегмент – дискриминация на етническа или расова основа.

За полезни идеи как да преборим дискриминацията сред младежите можете да разгледате следните ресурси:

Какво е “U-report” ?

“U-report” e глобална платформа на UNICEF и мрежа от партньорски организации, която дава възможност на младите хора на възраст 14-29 години да изразяват мнение по важни за тях въпроси. Това става чрез Viber, където регистрираните младежи получават достъп до допитвания и полезна за тях информация.
Вижте как да се включите и да дадете своето мнение тук.
Резултатите от всяко допитване са достъпни публично на сайта на U-report, a за да разберете за нови проучвания и ресурси следете страницата на U-report във Facebook.