Да превърнем дигиталните устройства в дигитални възможности

0
1014

photo 1

Това каза Бан Ки-Мун на десетата годишна среща на Форума на ООН за управление на интернет (IGF), провела се в Жоао Песоа, Бразилия на 10 ноември 2015 г. Той подчерта, че потенциалът на революцията на данните трябва да бъде проучен чрез използването на нови и нетрадиционни източници на данни, за да може да се покрият в ширина и дълбочина новоприетите Цели за устойчиво развитие на ООН.

„Преди по-малко от два месеца, световните лидери приеха  Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. Сега пред нас стои предизвикателството да я приложим  за постигане на мечтаното по-добро бъдеще. Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и интернет, могат да дадат силен тласък на тази глобална мисия“,  коментира Бан Ки-Мун  по време на форума,  представен от помощник-генералния секретар на ООН за Икономическо развитие, Департамент  по икономически и социални въпроси, Лени Монтиел.

Г-н Бан отбеляза, че има няколко предизвикателства в прилагането на Програмата за устойчиво развитие, включително и големи дигитални разделения.

„Хора, живеещи в бедност, жени и момичета, деца, хора с увреждания, възрастни хора, коренни населения и маргинализирани уязвими групи нямат адекватен достъп до ИКТ и интернет, както и до обучения за използването им“, заяви генералният секретар, като добави, че кибератаките, киберпрестъпността , опазването на лични данни и наблюдение, също са въпроси, които трябва да бъдат решени.

Бан Ки-Мун призова всички заинтересовани страни да „засилят усилията си за насърчаване на достъпността, включително финансова, образование и езикови знания, като инвестират в изграждането на инфраструктура и капацитет и за открит, надежден, обезопасен, сигурен, стабилен и приобщаващ интернет чрез многостранни партньорства в глобален мащаб“.

Той също така подкани за припомняне на колективно ниво на принципите на универсалност, неделимост, взаимозависимост и взаимосвързаност на всички права на човека и основните свободи, били те във виртуалната реалност или извън нея.

Всяка година ООН организира Форум за управление на интернет чрез Департамента по икономически и социални въпроси, за да събере на едно място различни заинтересовани лица, които да обсъдят текущите и нововъзикващи проблеми, предизвикателства и възможности  в управлението на интернет.

Форумът е отворен, приобщаващ и прозрачен и цели диалог по въпросите за обществения ред, свързани с ключови елементи на управлението на интернет. Той е предназначен за подпомагане на общо разбиране как да се максимизират възможностите на интернет и обсъждане предизвикателствата, които възникват.

Според съобщение на Департамента по икономически и социални въпроси на тридневните срещи се очакват около 5000 участника, включително висши държавни служители , лидери на граждански общества и експерти по интернет политика, както на място, така и онлайн.

Общата тема на тазгодишния форум е „Еволюция в управлението на интернет: Благоприятстване на устойчивото развитие“. Ще се фокусира върху значението на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и интернет в дейностите за развитие.

„Информационните и комуникационни технологии, като мощен фактор за устойчиво развитие, могат да допринесат изключително много за изпълнението на целите и задачите на Програмата за устойчиво развитие до 2030 г.“, отбеляза У Хонбо (Wu Hongbo), под-генералният секретар на ООН за Департамента по икономически и социални въпроси.

Други подтеми, които ще бъдат разгледани във форума са киберсигурност и доверие, интернет икономиката, приобщаване и многообразие, откритост, повишаване на сътрудничеството на заинтересованите страни, интернет и правата на човека, важните интернет ресурси и нововъзникващи проблеми.

„Платформата на Форума за управление на интернет е допринесла за усилията на национално, регионално и международно равнище за изграждане на киберпространство,  насърчаващо мира и сигурността, даващо възможност за развитие и гарантиращо правата на човека“, каза г-н Монтиел.

Освен това, Департаментът отбеляза, че Програмата 2030 цели  „значително увеличаване на достъпа до информационни и комуникационни технологии и се стреми да осигури универсален и евтин достъп до интернет в най-слабо развитите страни до 2020 г.“

Според Международният съюз по телекомуникации (ITU),  днес има повече от седем милиарда мобилни абонамента по целия свят, в сравнение с едва 738 милиона през 2000 г. Въпреки това, по изчисления на съюза, четири милиарда души в развиващите се страни са все още несвързани с мобилни услуги, въпреки прогреса в редуциране на дигиталното разделение.

Източник: UN News Center

Снимка: UN News Center

Изготвил: Деница Георгиева