Европейската комисия затяга контрола върху огнестрелните оръжия в ЕС

0
1055

[:bg]

Европейската комисия прие пакет от мерки, целящи да засилят контрола върху придобиването на огнестрелно оръжие в Европейския съюз, да улеснят проследяването на законно притежавани оръжия и да засилят сътрудничеството между държавите членки, както и да гарантират излизането от употреба на деактивирани огнестрелни оръжия. Предложенията, представени на 18 ноември, бяха предвидени в приетата през април 2015 г. Европейската програма за сигурност, но прогресирането им беше значително ускорено от събитията през изминалите дни. С тези мерки Комисията оказва подкрепа на държавите членки в усилията им да защитят гражданите на Европа и да предотвратят достъпа на престъпници и терористи до оръжия.

Председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер заяви: „Последните терористични атаки срещу хората и ценностите на Европа са били координирани на международно ниво, което показва, че трябва да работим заедно, за да се противопоставим на тези заплахи. Днешното предложение, изготвено съвместно от комисарите Елжбета Бенковска и Димитрис Аврамопулос, ще ни помогне да се справим с опасността от попадането на огнестрелни оръжия в ръцете на терористи. Ние предлагаме по-строг контрол върху продажбата и регистрацията на огнестрелни оръжия, както и по-строги правила за безвъзвратното деактивиране на оръжия. Освен това, в близкото бъдеще ще изготвим план за действие с цел справяне с незаконния трафик на оръжия. Организирани престъпни групи, имащи достъп до огнестрелни оръжия от военен клас и търгуващи с тях в Европа, не може и няма да бъдат толерирани.“

Комисарят по вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП Елжбета Бенковска и комисарят по миграция, вътрешни работи и гражданство Димитрис Аврамопулос добавиха: „Приемането на пакета от мерки относно огнестрелните оръжия е доказателство за решимостта на Комисията да се справи с новата действителност, с която всички ние се сблъскваме. Законодателните различия между държавите членки на ЕС трябва да бъдат отстранени чрез налагане на по-строги и хармонизирани стандарти на съюза относно огнестрелните оръжия и осигуряване на ефективен обмен на информация между страните членки.“

Пакетът от мерки относно огнестрелните оръжия, приет от Колегиума на членовете на комисията, включва преразглеждане на директивата на ЕС за огнестрелните оръжия, за да се затегне контролът върху придобиването и притежаването им. Основните елементи на предложеното преразглеждане са:

 • По-строги правила за забрана на някои полуавтоматични огнестрелни оръжия, притежаването на които от частни лица няма бъде разрешено при никакви обстоятелства, дори ако са били перманентно деактивирани;
 • По-строги правила за придобиването на огнестрелни оръжия онлайн, за да се избегне придобиването на оръжия, ключови части или боеприпаси чрез интернет;
 • Общи правила на ЕС за маркирането на огнестрелни оръжия, за да се подобри възможността за проследяването им;
 • Подобряване на обмена на информация между държавите членки, например относно отхвърлените от държавен орган на друга страна членка молби за притежаване на оръжие, както и задължение да се осигури взаимосвързаност между националните регистри на огнестрелни оръжия;
 • Общи критерии относно алармени оръжия (например сигнални ракети и стартови пистолети), с цел да се предотврати превръщането им в напълно функциониращи огнестрелни оръжия;
 • По-строги условия за циркулацията на деактивирани огнестрелни оръжия;
 • По-строги условия за колекционери, за да се ограничи рискът от продажба на оръжия на престъпници.

Предложените изменения, внесени от комисията, предстои да бъдат одобрени от Европейския парламент и Съвета на ЕС.

Източник: European Commission

Снимка: European Commission

Изготвил: Моника Антонова[:en]

Европейската комисия прие пакет от мерки, целящи да засилят контрола върху придобиването на огнестрелно оръжие в Европейския съюз, да улеснят проследяването на законно притежавани оръжия и да засилят сътрудничеството между държавите членки, както и да гарантират излизането от употреба на деактивирани огнестрелни оръжия. Предложенията, представени на 18 ноември, бяха предвидени в приетата през април 2015 г. Европейската програма за сигурност, но прогресирането им беше значително ускорено от събитията през изминалите дни. С тези мерки Комисията оказва подкрепа на държавите членки в усилията им да защитят гражданите на Европа и да предотвратят достъпа на престъпници и терористи до оръжия.

Председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер заяви: „Последните терористични атаки срещу хората и ценностите на Европа са били координирани на международно ниво, което показва, че трябва да работим заедно, за да се противопоставим на тези заплахи. Днешното предложение, изготвено съвместно от комисарите Елжбета Бенковска и Димитрис Аврамопулос, ще ни помогне да се справим с опасността от попадането на огнестрелни оръжия в ръцете на терористи. Ние предлагаме по-строг контрол върху продажбата и регистрацията на огнестрелни оръжия, както и по-строги правила за безвъзвратното деактивиране на оръжия. Освен това, в близкото бъдеще ще изготвим план за действие с цел справяне с незаконния трафик на оръжия. Организирани престъпни групи, имащи достъп до огнестрелни оръжия от военен клас и търгуващи с тях в Европа, не може и няма да бъдат толерирани.“

Комисарят по вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП Елжбета Бенковска и комисарят по миграция, вътрешни работи и гражданство Димитрис Аврамопулос добавиха: „Приемането на пакета от мерки относно огнестрелните оръжия е доказателство за решимостта на Комисията да се справи с новата действителност, с която всички ние се сблъскваме. Законодателните различия между държавите членки на ЕС трябва да бъдат отстранени чрез налагане на по-строги и хармонизирани стандарти на съюза относно огнестрелните оръжия и осигуряване на ефективен обмен на информация между страните членки.“

Пакетът от мерки относно огнестрелните оръжия, приет от Колегиума на членовете на комисията, включва преразглеждане на директивата на ЕС за огнестрелните оръжия, за да се затегне контролът върху придобиването и притежаването им. Основните елементи на предложеното преразглеждане са:

 • По-строги правила за забрана на някои полуавтоматични огнестрелни оръжия, притежаването на които от частни лица няма бъде разрешено при никакви обстоятелства, дори ако са били перманентно деактивирани;
 • По-строги правила за придобиването на огнестрелни оръжия онлайн, за да се избегне придобиването на оръжия, ключови части или боеприпаси чрез интернет;
 • Общи правила на ЕС за маркирането на огнестрелни оръжия, за да се подобри възможността за проследяването им;
 • Подобряване на обмена на информация между държавите членки, например относно отхвърлените от държавен орган на друга страна членка молби за притежаване на оръжие, както и задължение да се осигури взаимосвързаност между националните регистри на огнестрелни оръжия;
 • Общи критерии относно алармени оръжия (например сигнални ракети и стартови пистолети), с цел да се предотврати превръщането им в напълно функциониращи огнестрелни оръжия;
 • По-строги условия за циркулацията на деактивирани огнестрелни оръжия;
 • По-строги условия за колекционери, за да се ограничи рискът от продажба на оръжия на престъпници.

Предложените изменения, внесени от комисията, предстои да бъдат одобрени от Европейския парламент и Съвета на ЕС.

Източник: European Commission

Снимка: European Commission

Изготвил: Моника Антонова[:]