Проблеми пред образованието в Африка

0
5831

Качественото образование е една от 17-те глобални цели на Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. Това потвърждава вярването, че образованието е сред най-мощните и доказали се средства за постигане на устойчиво развитие.

Тъй като всички цели са взаимнозависими, интегрираният подход е ключов за напредъка им.  Втората от хилаядолетните цели (MGGs за периода 2000-2015 г.), начално образование за всички, доведе до значително подобрение в областта на образованието.

Процентът на посещаемост на училища в развиващите се региони достигна 91% през  2015 г., а броят на децата извън училище в глобален мащаб е намалял наполовина. Голямо е и процентното увеличение на грамотните хора, а в момента има повече момичета, посещаващи училища от когато и да било преди.

Успехът е забележителен,  но все още има много предизвикателства като бедност и въоръжени конфликти, които държат децата далеч от училище в развиващи се региони по света. Това е масов проблем и в един цял континент- Африка, където образованието днес е приоритетна цел за устойчиво развитие.

Субсахарска Африка е регионът с най-голям напредък в брой записали се деца в начални училища по света.  Там 5% от брутния вътрешен продукт се инвестира в образование, което поставя регионът на второ място след Северна Америка и Европа (5,3%), но в една трета от държавите, половината от децата не завършват начално образование. От 52% през 1990 г., делът се покачва до 78% през 2012 г., но все още са налице големи различия. Например, за децата от бедни семейства, шансът да не ходят на училище е четири пъти по-голям. Друг пример е неравенството  между селските и градските райони.

В източна и южна Африка, посещаването и завършването на училище е далечна мечта за много деца. Все пак, през последните години, благодарение на съществени промени в националните политики и помощ от страна на организации за развитие, все повече деца могат да се възползват от правото си образование. Между 2000 и 2011 г. броят на децата в начално училище в 17 изследвани страни в региона нараства от 42 на 67 милиона.  Днес се счита, че 89% от момчетата и 86 % от момичетата имат достъп до начално образование.

Въпреки това съществуват големи различия между отделните страни.  За сравнение в Еритрея процентите са едва 37% за момчетата и 34% за момичетата в начално училище, а в Танзания- 98% за всички.

Когато става въпрос за средно образование, статистиката става още по-плашеща. Според регионални източници, средно 32% от момчетата и 29% от момичетата в региона са записани в средно училище, като реалната посещаемост е около 23%

Основните проблеми могат да се търсят в няколко посоки.

На първо място това са езиковите бариери. Поради колониалната история на континента и езиковото многообразие, както и необходимостта от езици като френски и английски за висше образование и кариерно развитие, в много училища учителите и учениците не използват родния си език. Това води до неразбиране на материала, ниски оценки и демотивация.

Друга проблем е липсата на подходящи училищни съоръжения и неравнен достъп до образование в различните страни. За много училища е трудно да наемат квалифицирани учители, поради ниското заплащане и липсата на подходящи кадри, като това е още по-сложно в отдалечени райони.

Емиграцията на високо образованите хора също е голям проблем в региона. Въпреки големите правителствени инвестиции в сектора, хората които напускат страните си в търсене на по-добри възможности, трудно могат да бъдат заменени.

Според доклад на ЮНЕСКО от 2011 г., въоръжените конфликти са най-голямата заплаха за образованието в Африка. Публичните средства за образование се пренасочват към военни разходи, а хората са принудени да живеят в лагери или да мигрират към съседни страни, в които образованието не е достъпно за децата им.

Източници: UNDP, UNICEF 

Снимка: UN News Center

Изготвил: Деница Георгиева