Доклад на ООН констатира „твърде високи“ нива на бракониерство на слонове

0
1048
03-20-2015CITES_Elephants
Снимка: CITES

Продължава намаляването на общия брой слонове, тъй като и бракониерството на африканските слонове продължава да надвишава темповете на растеж на популацията, през цялата 2014 г. Това се съобщава в доклад на ООН, публикуван в началото на седмицата.

„Популациите на африкански слон продължават да се сблъскват с непосредствената заплаха за оцеляването си, от високите нива на бракониерството за тяхната слонова кост, особено в Централна и Западна Африка, където положението изглежда се е влошило“, твърди Джон Д. Сканлон, генерален секретар на Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES).

Последните данни, оповестени от Програмата за мониторинг на незаконните убийства на слонове на CITES, наричана още MIKE, не показват увеличение на общите тенденции за бракониерство през 2014 г., като се наблюдава спад и след това стабилизиране от пика през 2011 г. Въпреки това, с обща честота на убиване, превишаваща природната раждаемост, „тенденции на бракониерство остават твърде високи и на ниво, което не може да продължава“, се казва в прессъобщение на CITES.

В доклада си, CITES идентифицира 22 страни, които са най-силно замесени в незаконната търговия със слонова кост, с области като Бангасоу в Централноафриканската република; Гарамба в Демократична република Конго; Ниаса в Мозамбик; Пенджари в Бенин и Селоус-Микуми в Танзания, оставащи на ниво с „особено внимание“.

„Тези бракониерски тенденции подчертават необходимостта да се удвоят усилията за смекчаване на проблема, чрез преодоляване на търсенето на незаконно добита слонова кост, укрепване на управлението и осигуряването на устойчив поминък за хората, които живеят със слонове“, казва Джулиан Бланк, ръководител на програмата MIKE.

Джон Д. Сканлон все пак признава, че въпреки песимистична оценка, има и някои „окуражаващи сигнали“ в някои части на Източна Африка, където общите тенденции на бракониерство изглежда са намалели, показвайки „това, което е възможно да се постигне, чрез дългосрочни и колективни усилия“.

„Инерцията, генерирана през последните няколко години, се превежда в по-дълбоки и по-големи усилия за борба с тези престъпления на фронтовата линия, където е най-необходимо –от полето до полицията и митницата, до незаконните пазари“, продължи той.

 

Източник и снимка: UN News Centre

Изготвил: Светослава Димитрова