Доклад на ООН: За ядрените програми на Иран и КНДР и връзката с климатичните промени

0
873
11-20-2014Fukushima_Daiichi
Снимка: IAEA/Petr Pavlicek

Безопасната и ограничена употреба на ядрена енергия, може да помогне за намаляване влиянието, което глобалното търсене на тази енергия, оказва върху нестабилния климат. Това се твърди и в последния доклад за ядрените програми на Иран и Корейската народно-демократична република (КНДР).

Факт е, че ядрените електроцентрали произвеждат почти нулеви емисии на парникови газове. По време на експлоатацията им замърсяването на въздуха е много ниско и то почти през целия жизнен цикъл. Ядрената енергия насърчава сигурността на енергийните доставки и развитието на промишлеността, чрез предоставяне на надеждна енергия, при стабилни и предвидими цени. – с тези думи започва докладът „Климатични промени и ядрена енергия 2014“.

В свое изказване, миналата седмица, във Виена, бордът на управителите на Международната агенция за атомна енергия (IAEA), представи последния доклад. Генералният директор, Юкия Амано, обясни, че ядрената енергия трябва да играе по-значителна роля в националните енергийни програми, в световен мащаб, още повече, защото глобалното търсене „вероятно ще нарасне значително през следващите десетилетия“.

„Заедно с водната и вятърната енергия, ядрената има най-малкия жизнен цикъл от емисии на въглероден диоксид,“ заяви г-н Амано. „Като част от нисковъглеродния национален енергиен портфейл, тя допринася за смекчаване климатичните промени и може да помогне, дори за намаляване притесненията, относно нестабилните цени на горивата и сигурността на енергийните доставки.“

Стартирането на доклада „Климатични промени и ядрена енергия 2014“ става факт, малко преди следващия кръг от преговорите за климата на ООН, които ще се проведат в Лима, Перу, в периода 1-12 декември 2014 г. На тези преговори страните ще се договорят и ще определят отделния принос на всяка, за намаляване на въглеродните емисии, преди водещата среща в Париж, през 2015 г.

В своето изказване, г-н Амано увери делегатите, че в доклада е отделено значително място на значението на мерките за сигурност и безопасност, при използване ядрената енергия. Той разказа и за предстоящия проект на IAEA за изваждане от експлоатация на повредените ядрени съоръжения.

„Целта е да се засилят мерките за осигуряване безопасно и дългосрочно управление на изразходваното гориво и радиоактивни отпадъци, от излезлите от употреба съоръжения,“ добави още той, като отбеляза, че IAEA е все още в процес на съставяне на „обширния си доклад“, относно произшествието във Фукушима от март 2011 г.

IAEA продължава да оказва съдействие на японското правителство, при международния обмен на информация и че последния анализ на морската вода при източния бряг на Япония, извършен съвместно от IAEA и японски лаборатории, потвърждава, че редовно отчитаните данни на Япония, отразяват точно нивата на радиоактивност в крайбрежните води.

Що се отнася до КНДР, г-н Амано заяви, че все още е „притеснен“ за ядрената програма на страната. „Призовавам КНДР да изпълни изцяло задълженията си, за сътрудничество с агенцията, както и да намери решение на останалите въпроси, включително тези, които са възникнали, по време на отсъствието на инспекторите на агенцията, от страната.“

Колкото до Иран, г-н Амано заяви, че докато агенцията продължава ядрения материал, деклариран от Иран, по силата на своето Споразумение за предпазни мерки, IAEA „не е в състояние да осигури надеждна гаранция за липсата на недеклариран ядрен материал или ядрени дейности“ в страната. В резултат, добави още той, IAEA няма как да стигне до заключението, че „всички ядрени материали в страната, са само част от мирни действия“.

Ядрената програма на Иран, за която властите заявиха, че служи за мирни цели, но според други държави, има и военни амбиции, е въпрос на международни тревоги, след откритието през 2003 г., че в Иран са укривани ядрени дейности, в продължение на 18 години. Това е нарушение, според предвидените задължения, в Договора за неразпространение на ядрени оръжия (ДНЯО).

В свое изявление, Бан Ки-Мун, подчерта значението на подновяване преговорите между т. нар. Р5+1 – съставено от САЩ, Русия, Китай, Великобритания и Франция, плюс Германия – и иранското правителство. Генералният секретар на ООН призова всички участници „да демонстрират необходимата гъвкавост, мъдрост и решителност, за да доведат преговорите до успешен край“.

 

Източник: UN News Centre

Изготвил: Светослава Димитрова