[:bg]FAO: Продоволствената сигурност в Близкия изток и Северна Африка се влошава[:]

[:bg]

Снимка: Neil Palmer

На 27-и март Организацията по прехрана и земеделие към ООН (FAO) представи доклад относно продоволствената сигурност в Близкия изток и Северна Африка. Докладът е второ издание по темата, като настоящият регионален преглед се фокусира върху три основни направления:

  • Продоволствена криза – разпространение и тенденции;
  • Четирите стълба на продоволствената сигурност ― наличност на храна, достъп до храна, подобряване на храненето и по-добро предотвратяване и управление на кризите;
  • Политически мерки по Цел 2 – Край на глада; фокус върху водите и изменението на климата.

Основното твърдение в доклада е, че устойчивото земеделие и управление на водите са ключът за адаптиране към климатичните промени и справяне с продоволствената криза. Проблемите в Близкия изток и Северна Африка се разглеждат от гледна точка на устойчивото развитие и по-специално в контекста на Цел 2 – край на глада. В началото на десетилетието в района се е наблюдава стабилно подобрение в продоволствената сигурност, ръст в производството и разпространението на хранителни продукти и спад в недохранването и бедността. От 2012 г. насам ситуацията се влошава. Първата оценка на FAO показва, че броят на недохранените в тези територии расте, като на първо място е Субсахарска Африка (разпространение на продоволствената несигурност сред 25.2 процента от населението над 15-годишна възраст).

Докладът подчертава спешната необходимост от разработване и прилагане на стратегии за устойчиво управление на водните ресурси, адаптиране на земеделието към настоящите климатични промени, както и насърчаване на инвестициите в тази посока. Изследват се и други възможности за справяне с негативните последици от промените в климата – разработване и прилагане на мерки за социална закрила, които да намалят загубите на храна, да подобрят търговските политики, да стабилизират позициите на земеделските производители на пазара и да ги направят по-устойчиви към неблагоприятните явления.

Докладът призовава към засилено регионално сътрудничество за справяне с продоволствената криза. Набляга се на значимостта от изграждане на стабилна доказателствена база за оценка на въздействието от климатичните промени, която би довела до изработване на по-адекватни политики за овладяване на ситуацията. Към настоящия момент FAO подкрепя страните в региона за справяне с недостига на питейна вода – инициатива, приета от Лигата на Арабските държави. „Сега е времето да се насърчава и прилага интегрирана политическа рамка за постигането на Цел 2 от Целите за устойчиво развитие и адаптиране към климатичните промени.“, завършва обръщението си в началото на доклада Абдесалам Улд Ахмед, който е помощник-генерален директор и регионален представител на FAO за Близкия Изток и Северна Африка.

Целият текст на доклада може да намерите тук.

Върху материала работи: Ивета Стоянова[:]