Изразете „категорична солидарност“ с жертвите на насилие, основано на вяра и религия, призовава ръководителят на ООН

0
223

В Международния ден на жертвите на насилие, основано на религиозна принадлежност или убеждения, който се отбелязва в понеделник, ръководителят на ООН потвърди твърдата си подкрепа за пострадалите

В деня, посветен на жертвите, които са загубили живота си или са пострадали заради упражняването на основните си права като свобода на мисълта, съвестта и религията или убежденията, генералният секретар Антонио Гутериш направи изявление, в което изразява „категорична солидарност.

Речта на омразата, онлайн или офлайн, продължава да подхранва насилието срещу уязвими членове на обществото, включително етнически и религиозни малцинства, предупреди той.

Трябва да направим повече

Въпреки резолюцията на Общото събрание от 2019 г. за официално отбелязване на този ден, хората и общностите по света продължават да се сблъскват с нетолерантност и насилие, основани на религията или убежденията“, заяви висшият служител на ООН.
Трябва да направим повече, за да подкрепим жертвите и да проучим условията, които стимулират нетолерантността и омразата, добави той.
Инициативи като моя Призив за действие за правата на човека и Стратегията и Плана за действие на ООН срещу речта на омразата са инструменти, които могат да бъдат използвани за решаване на тези сложни и неотложни проблеми.

Тежестта на държавите

Държавите са отговорни за предотвратяването и справянето с дискриминацията и насилието, причинени в името на религията или убежденията, напомни г-н Гутериш.

Той изтъкна, че това трябва да стане чрез всеобхватни политики, които насърчават приобщаването, многообразието, толерантността и междурелигиозния и междукултурния диалог.
Освен това ръководителят на ООН предупреди, че нарушенията на правата на човека, извършени в името на религията или убежденията, трябва да бъдат разследвани и наказвани, а на жертвите трябва да бъдат предоставени ефективни обезщетения в съответствие с международното право в областта на правата на човека.
Само колективни, приобщаващи и общочовешки усилия могат да доведат до безопасно съвместно съществуване за всички и да сложат край на тази напаст над нашите общества.

Свобода на религията

Свободата на религията или убежденията, мнението и изразяването, както и правото на мирни събрания и свободата на сдружаване, са залегнали в три члена на Всеобщата декларация за правата на човека.

Според ООН спазването на тези взаимозависими и взаимосвързани права играе важна роля в борбата срещу всички форми на нетолерантност и дискриминация, основани на убеждения.

Освен това откритите, конструктивни и уважителни дебати, както и междурелигиозният и междукултурният диалог на местно, национално, регионално и международно равнище могат да изиграят положителна роля в борбата с религиозната омраза, подстрекателството и насилието.

Заедно тези свободи и уважение могат да допринесат за укрепване на демокрацията и борбата с религиозната нетолерантност.

„Цинична злоупотреба с религията

Междувременно независими експерти по правата на човека, назначени от ООН, и високопоставени служители на ООН осъдиха циничната злоупотреба с религията като инструмент за дискриминация, враждебност и насилие, като припомниха, че Декларацията за премахване на всички форми на нетърпимост и дискриминация от 1981 г. осигурява защита на тези  лица.
За съжаление виждаме, че тези норми се нарушават безнаказано във всяко кътче на света чрез тревожен брой и тежест на нарушенията, много от които са насочени срещу лица, принадлежащи към религиозни малцинства или вярвания, казаха те.

Уважавайте правата на човека

Те също така осъдиха нападенията срещу хора в името на религията, като определиха тези практики като инструмент за дискриминация, враждебност и насилие.
Онлайн и офлайн речта на омразата, която се изразява в нетолерантност, дискриминация и насилие срещу отделни лица въз основа на религията или убежденията, следва да се разглежда и да се противодейства, подчертаха те.
Като отбелязваме този значим ден на ООН, призоваваме държавите да удвоят усилията си за предоставяне на обезщетение на жертвите на насилие въз основа на религията или убежденията, продължава изявлението, като се настоява за конструктивни стъпки, които да потушат усилията на държавни или недържавни участници, извършващи актове на нетолерантност и насилие въз основа на религията или в името на убежденията.
В края на изявлението се подчертава значението на съвместната работа за насърчаване на зачитането на правата на човека, диалога, разбирателството и мира.
Източник: UN

Превод: Кристина Русева