Петима съдии избрани в Международния съд на ООН

0
74
ICJ, The Hague
Източник: https://www.icj-cij.org/home

Общото събрание и Съветът за сигурност избраха петима съдии, които да бъдат назначени в Международния съд – главният съдебен орган на Обединените нации.

При провелото се гласуване, Събранието и Съветът преизбраха  Хилари Чарлсуърт от Австралия. Другият съдия, който се бе кандидатирал за нов мандат, Кирил Геворкян от Русия, не успя да получи достатъчно подкрепа, за да остане на поста си.

Бяха избрани четирима нови съдии: Богдан-Лучиан Ауреску (Румъния); Сара Хъл Кливланд (САЩ); Хуан Мануел Гомес Робледо Вердуско (Мексико); и Дире Тлади (Южна Африка).

В сложната процедура на гласуване Общото събрание постигна категоричен резултат – петима кандидати получиха подкрепа от абсолютно мнозинство още в първия рунд на гласуването. За разлика от тях, Съветът за сигурност премина през пет кръга на гласуване преди да достигне до споразумение.

Всеки съдия ще служи деветгодишен мандат, считано от 6 февруари следващата година.

 

Кандидати

Кандидатите, които не бяха избрани, са Чалока Беяни (Замбия); Ахмед Амин Фатала (Египет); Кирил Геворкян (Русия); и Антони Кесия-Мбе Миндуа (Демократична Република Конго).

Избори

Изборът на съдиите или членовете на МС се провежда в съответствие със статута на съда, процедурния правилник на Общото събрание и временния процедурен правилник на Съвета за сигурност.

За да бъдат избрани, членовете трябва да получат абсолютно мнозинство както в Общото събрание (97 гласа), така и в Съвета за сигурност (8 гласа).

Ако при първото гласуване в Общото събрание или в Съвета броят на кандидатите, получили абсолютно мнозинство, е по-малък или по-голям от пет, се провежда второ гласуване и то продължава в същото заседание, докато петима кандидати получат необходимото мнозинство.

 

Международният съд

Междунарондият съд се състои от 15 съдии, които имат деветгодишен мандат. Пет места се освобождават на всеки три години и се провежда гласуване. Няма лимит за последователни мандати, които съдия може да практикува един след друг.

Съдиите се избират въз основа на тяхната квалификация, а не на тяхната националност, но двама съдии не могат да бъдат от една и съща държава. Положени са усилия за осигуряване на баланс в състава на съда.

Създаден през 1945 година, устроен в град Хага в Нидерландия, Международният съд – неофициално известен като „Световния съд“ – урежда правни спорове между държави и дава консултативни становища по правни въпроси, които са били представени пред него от други упълномощени органи на ООН.

Първите членове на „Световния Съд“ са избрани още през 1946 година, когато е било първото събиране на Общото събрание и Съвета за сигурност на ООН.

 

Превод: Рая Георгиева

Източник: https://news.un.org/en/story/2023/11/1143417