Гана със стъпки към безкасова икономика

0
880
12-01-2014Ghana
Снимка: The World Bank/Arne Hoel

В понеделник (01.12.), правителството на Гана предприе стъпки към подобряване фискалната прозрачност и насърчаване финансовото приобщаване на гражданите, като пое ангажимент към инициативата на ООН, която подкрепя прехода на страните към електронни плащания.

Със съдействието на алианса „По-добре от кеш“, който се поддържа от Фонда на ООН за капиталово развитие (UNCDF), правителството на Гана ще може да се фокусира върху преходните форми на правителствени плащания към електронните такива, като се започне от дигитализиране заплатите на държавните служители.

Впоследствие е планирано разширяване на електронните плащания към социалната програма „Поминък срещу бедност“ (LEAP), с надеждата, че 71 000 ганайски домакинства ще се възползват от предимствата на прозрачност, намаляване на разходите и финансово приобщаване.

„Дигиталната иновация в Гана се свързва с ангажимента за преход без кешови плащания при държавните финансови операции. Доказателствата и опита на членовете ни показва, че електронните плащания имат голям потенциал за увеличаване достъпа на хората до финансови услуги, особено когато са разработени по подходящ начин и се надяваме на по-голям обхват в Гана,“ заяви д-р Рут Гуудъин-Гроен, директор на алианса „По-добре от кеш“.

„Има и сериозни доказателства, които показват, че интегрирането на електронни плащания в икономиките на развиващите се страни, каквато е Гана, ще насърчи широк икономически растеж и финансово овластяване на отделния индивид.“

Финансиран от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“, финансовия гигант Сити, Фондация „Форд“, Американската агенция за международно развитие, MasterCard, Visa Inc, алиансът „По-добре от кеш“ работи съвместно с правителства, общността за развитие и частния сектор, за да промотира употребата на електронни плащания, като безопасни и по-ефикасни от финансовите транзакции. Всички тези усилия целят да убедят хората, които нямат достъп до официални финансови услуги, като банкови сметки, и които често използват обикновените финансови транзакции, да предприемат следващата стъпка.

 

Източник: UN News Centre

Изготвил: Светослава Димитрова