Загубата на дива природа в световен мащаб е по-тревожна, отколкото се смяташе досега

Човекът вече е унищожил огромен брой видове и е довел до ръба на изчезване много други - според някои учени навлизаме в "шесто масово измиране", този път предизвикано от човека.

0
202

Ново проучване, публикувано в списание Биологични прегледи по молба на Философското Общество на Кеймбридж сочи, че близо половината от видовете на планетата преживяват спад на популациите. Основният фактор е унищожаването на дивата природа, за да се освободи място за ферми, градове и пътища. Изменението на климата също влияе за намаляването на видовете и според прогнозите ще има все по-силно взаимодействие между двата феномена.

Авторите на изследването анализират над 70 000 вида по света – бозайници, птици, влечуги, земноводни, риби и насекоми – за да определят дали популациите им се увеличават, намаляват или остават стабилни с течение на времето. Те са установили, че популациите на 48 % от тези видове намаляват, а на по-малко от 3 % се увеличават.

В продължение на десетилетия кризата с изчезването на видовете се определяше чрез „природозащитни категории“ – етикети, които Международният съюз за опазване на природата, комитет на ООН, поставя на всеки вид, който оценява в даден момент, каза Пинхейра-Доносо – съавтор на проучването. Въз основа на този метод Червеният списък на застрашените видове на Международния съюз за защита на природата (IUCN) класифицира около 28 % от видовете като застрашени от изчезване.

Пинхейра-Доносо добавя, че проучването показва дали размерът на популациите на видовете намалява или расте бързо и прогресивно, или остава на едно ниво. Докладът не се влияе от това, дали видовете в момента са класифицирани като застрашени. Според тази оценка 33% от видовете, които понастоящем са класифицирани като „незастрашени“ в Червения списък на IUCN, всъщност намаляват или изчезват.

Резултати

Резултатите сочат, че бозайниците, птиците и насекомите намаляват, но земноводните като цяло са особено силно засегнати и са изправени пред множество заплахи, включително болести и климатични промени. Популациите при повечето видове риби и влечуги са стабилни.

В проучването се посочва, че намаляването на популациите е съсредоточено в тропиците. Една от причините за това е, че животните в тропиците са по-чувствителни към бързи промени в температурата на околната среда.

Брендън Годли, професор по природозащитни науки в университета в Ексетър, подчерта значимостта на изследването, защото то обхваща целия свят и всички групи гръбначни животни и насекоми. Професорът добави, че чрез щателно комбиниране на популационните траектории, а не чрез по-ограничените оценки на Червения списък, се подчертава колко голям е натискът върху дивата природа от човешкото влияние и как той е глобален и обхваща всички групи животни.

Въпреки че има положителни примери за животни, които са се върнали от ръба на изчезването, включително големи китове и морски костенурки, без процъфтяващи популации, видове, местообитания и екосистеми не можем да продължим да съществуваме, заключи академикът.

 

По материала работи: Кристиана Диамандиева

Източник: CNN