Градове в Централна Азия и Кавказ – част от кампанията на ООН за укрепване на общини

0
1366
Снимка: UNISDR

 

Снимка: UNISDR
Снимка: UNISDR

Осем града в Централна Азия и Кавказ, включително столиците Тбилиси и Бишкек, се включиха в глобалната кампания „Превръщането на градовете в издръжливи: Моят град се подготвя!“ Кампанията е насочена към укрепване устойчивостта на общността, чрез интегриране на политика за намаляване риска от бедствия, в техните национални и местни политики. Приобщаването и на тези градове представлява голям тласък на инициативата на ООН, в която вече са взели участие над 2400 градове в световен мащаб.

Кампанията стартира през 2010 г, за срок от пет години, до 2015 г., и се подпомага от Службата за намаляване риска от бедствия на ООН (UNISDR), разположена в Женева.

„Кампанията помага на участниците да станат по-добре организирани и да се идентифицират ключовите приоритетни действия за намаляване риска от бедствия. Те могат да се възползват и от споделения опит на другите участници, които са изправени пред подобни предизвикателства. Това е една много динамична и интерактивна кампания,“ заяви Малалгода Ариябанду, регионален координатор на UNISDR.

Инициативата на UNISDR, вече и в партньорство с дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ на Европейската комисия (ECHO), е озаглавена „Подсилване политиката за намаляване риска от бедствия в Централна Азия и Кавказ, чрез по-голямо насърчаване на приоритетите по Рамката за действие Хиого.“

Осемте градове, които сега се включват, са Ноемберян и Берд в Армения, Тбилиси и Гори в Грузия, Уст Каменогорск и Ридер в Казахстан, както и Бишкек и Каракол в Киргизстан.

„Тези градове се ангажират с контролен списък с действия, съставен от 10 точки, който да им помогне да станат устойчиви на бедствия, както и да управляват своя растеж по устойчиви начин,“ заяви г-жа Ариябанду.

Кампанията по света се основава на 10 съществени елементи за развитието на местната издръжливост, които на свой ред, се основават на пет приоритети за действие по Рамката за действие Хиого, приета от държавите членки на ООН за периода 2005-2015 г.

Централна Азия и Кавказ са изложени на редица природни и технологични рискове, като земетресения, свлачища, кални потоци, лавини, наводнения, суша и високи температури, които причиняват големи човешки и икономически загуби. Рисковете, както и излагането на риск, се изострят от бързото нарастване на градското население и климатичните промени.

През над 30-годишния период от 1980 г., 14 милиона души са засегнати от 131 големи бедствия, с икономически загуби от 3.8 милиарда долара. Разрушителното земетресение в Спитак, Армения, през 1988 г. и крайното застудяване в Централна Азия през 2008 г., доказват нуждата от укрепване на общности.

За да отговори на тези предизвикателства, кампанията ще има за цел да изгради местен капацитет за оценка на рисковете от природни бедствия, да актуализира плановете за действия, да повиши достъпа на международния опит в намаляването риска от бедствия, както и да засили обмена на опит между общините и местните правителства.

Рамката за периода след 2015 г. за намаляване риска от бедствия се очаква да бъде одобрена на световна конференция, която ще се проведе през март 2015 г., в Сендай, Япония, подчертавайки необходимостта от продължаване работата за укрепване устойчивостта на общините, с по-малко от 10 000 жители.

 

Източник: UN News Centre

Изготвил: Светослава Димитрова

 

Повече по темата: „Кампанията на ООН за укрепване на общини, вече с 2000 градове“